Kraftige lysblink på hver side varsler helikoptre og småfly at de nærmer seg kraftledningen. Kommer flyet enda nærmere, vil ilter lyd og «powerline» (kraftlinje) frese ut fra radiosambandet.

Bak dette varslingssystemet står forskere ved SINTEF-miljøet i Trondheim og et par «avdankede» militærflygere, Morten Mørk og Rolf Bakken. De to har stiftet et selskap som de kaller OCAS. Avinor, Luftforsvaret og Statnett har også deltatt i utviklingsarbeidet.

Hele greien er en liten mast proppet med avansert radarteknologi og et kraftig lysblink på toppen. Produsent er bedriften Kitron i Arendal. Og systemet fungerer uten at noe som helst nytt må installeres i fly eller helikopter.

Mange ulykker

De to flygerne har utviklet sin idé fra en erkjennelse av at såkalte markører, 90 cm tykke kuler på kraftledningene, stort sett bare blir oppdaget når det er fullt dagslys og luften er klar.

Det er ikke bestandig tilfelle når for eksempel Luftambulansen eller et redningshelikopter må ut på tokt. I 1996 kolliderte et helikopter fra Luftambulansen med en kraftledning over Førdefjorden. Fire mennesker mistet livet. De to bak OCAS viser til at 10 prosent av alle luftfartsulykker i Norge skyldes kollisjon med kraftledninger.

Direktør for Luftfartstilsynet, Heine Richardsen, legger ikke skjul på at han er imponert over OCAS-systemet og gjerne skulle sett det installert over alt der det henger kraftledninger eller stikker opp master, som for eks. vindmøller. Men det er et godt stykke vei fra å mene det til nye forskrifter kan tre i kraft.

Landets kraftprodusenter har frist til 1. januar 2008 med å merke alle kraftspenn der 100 meter svever minst 60 meter over bakken eller vannflaten. Assisterende nettdirektør i BKK, Hans Terje Ylvisåker, opplyser at selskapet har et program for sikring av 120 kraftspenn. På 25 av disse går man for radarvarsling. Det gjelder bl.a. samtlige over Sørfjorden og Vedafjorden til Osterøy. På 45 andre spenn blir det markørkuler festet til kraftledningene, og for 50 andre kraftspenn søker man om dispensasjon.

Kjempemarked

Men BKK har tro på det nye radarvarslingssystemet. Selskapet har inngått en intensjonsavtale med OCAS om installering og drift av radarvarslere både i Norge og i utlandet. Og BKK er allerede kommet i gang i USA, der OCAS-radaren for lengst er godkjent, som den også er i Canada.

— Dette er et kjempemarked, sier Morten Mørk. Det finnes 2000 kraftspenn bare i Norge, og over 200.000 i USA.

— Foreløpig er vi alene i verden om dette, men etter hvert må vi nok regne med konkurranse, sier Morten Mørk.

Bergens Tidende