41.323 kroner er gjennomsnittlig månedslønn for norske politifolk. Danske politifolk er nest best betalt i Norden med 31.385 kroner i måneden, mens svenske og finske politifolk tjener rundt 25.000 kroner i måneden.

— Forskere ga opp

Tallene kommer fra svenske Polistidningen, som har sammenlignet både lønn og polititetthet i de nordiske landene.

— Jeg er egentlig ikke overrasket over disse tallene, sier Arne Johannesen, leder i Politiets Fellesforbund.

— Samtidig er jeg usikker hva de egentlig viser. Det er så mange variabler som må tas hensyn til når man sammenligner lønn mellom politifolk i de nordiske landene. Forskere har forsøkt å belyse dette, uten å få noe svar om hvem som kommer best og dårligst ut. De ga opp, legger han til.

Danskene best mot gjennomsnittet

Sammenlignet med gjennomsnittslønnen i landet, kommer danske politifolk best ut. De har en månedslønn som ligger 6885 kroner over snittlønnen i landet. Norske politfolks lønninger er 6800 kroner mer enn snittlønnen her, som er på 34.500 kroner.

I Sverige og Finland ligger politifolkene omtrent på snittlønnen i de to landene.

I mai streiket over tusen politiansatte, blant annet for å få høyere lønn.

Er ikke optmist

— Blant politifolk i hele Norden er det felles enighet om at lønnen er for lav. Politirollen har blitt tøffere, det er flere tilfeller av sjikane, vold og trusler mot oss. Dette gjenspeiles ikke i hva vi tjener, mener Johannesen.

Når det gjelder polititetthet, ligger Norge ikke like godt an. Her er det 1 politi per 615 innbyggere. Bare Finland har lavere polititetthet i Norden. Her er det 1 per 700 innbyggere.

Sverige har høyest polititetthet, med 1 politi per 455 innbyggere.

Politidirektoratet har som mål å ha to polititjenestefolk per tusen innbyggere innen 2020.

— Vi mangler folk til å utføre de oppgavene vi er satt til å gjøre. Regjeringen har en god målsetning med å ha 2 politifolk per 1000 innbygger innen 2020. Jeg er ikke optimist med tanke på om vi lykkes. Vi ser at svenske politikere har tatt grep, og det er ikke overraskende at de har best politidekning, sier Arne Johannessen.