MARTHE BERG-OLSEN

Partene ble enige om å beholde samtlige ansatte ut året, og vil videre forsøke sitt ytterste for å bevare situasjonen slik også etter årsskiftet.

— Innsparingene på ca. 10 millioner på hvert av skipene, samt en sparingskampanje på land, skal sørge for at alle får bli, sier informasjonsdirektør Atle Kvamme. Detaljene rundt besparelsene kommer senere.

Usikkerheten rundt fremtiden med eller uten nettolønnsordningen består likevel. Fjord Line er helt avhengig av at denne opprettholdes etter årets stortingsvalg, skal dagens signerte avtale etterleves også i 2006.

— Vi kommer til å drive lobbyvirksomhet for bevaring av ordningen på lokalt- og sentralt nivå, forteller Kvamme.

Den umiddelbare reaksjonen blant de ansatte er positiv, men fortsatt avventende.