— Dette er en kjempegod nyhet og en sak vi har jobbet for i veldig mange år, sier Trygve Augestad, som leder flyktnings- og integreringsenheten i Norsk Folkehjelp.

Organisasjonen driver i dag ni asylmottak, og har søknader inne på to andre. Norsk Folkehjelp er den eneste frivillige organisasjonen som driver asylmottak, og også de sliter med å få det til å gå rundt.

- Høyere lønninger

— Vi har nesten måttet gå på akkord med våre egne krav til det å drive mottak, fordi rammene har vært så dårlige, sier Augestad, som nå håper andre frivillige organisasjoner kommer på banen.

- Hvorfor klarer private å drive under disse vilkårene men ikke frivillige organisasjoner?

— Det er flere grunner til det. En er at vi betaler våre folk bedre. I tillegg har vi som frivillige organisasjoner et litt tregere organisasjonsapparat enn det private næringslivet, så vi sliter med å få inn anbud med korte frister, sier han.

Ifølge Augestad er det ikke uvanlig at det blir lagt ut anbud med frist på en måned. Han mener dessuten at de har tilbud som private aktører ikke har, tilbud som ikke kommer med i betraktning når det blir lyst ut anbud.

- Bedre tilbud

— Pris står alt for sentralt. For eksempel var mottaket vårt i Kongsvinger ute på anbud i november, et mottak de fleste var enig om var veldrevet. Så taper vi mot en privat aktør, som startet et mottak lenger oppe på fjellet. De legger ned et veldrevet mottak til fordel for et mottak som er kvalitetsmessig dårligere fordi vi taper på pris, sier han.

Augestad vegrer seg for å si at private generelt har en dårligere kvalitet enn deres mottak, men han mener de tilbyr beboerne på asylmottakene mer enn private aktører gjør.

— Vi er en organisasjon som er engasjert i ve og vel for beboerne på mottakene. Vi har startet en rekke aktiviteter i tillegg til driften, som vi ikke får uttelling for, sier han, og nevner Oslo som eksempel.

— Vi har startet fotballag på alle våre asylmottak. Vi samarbeider med en sirkusskole for barn. Vi har aktiviteter som gjør mottaket bedre for beboerne, sier Brekke, og legger til at skulle de gå med overskudd vil pengene gå til flyktningarbeid og ikke private aksjonærer.