Etter nyttår i år skulle den tidligere kommunalsjefen i Os tiltrådt som ny generalsekretær i Normisjon. Han hadde fått jobben, men fikk aldri tiltre.

— Uaktuelt å vie likekjønnede

Torsvik fikk jobben i fjor sommer, og sa opp sin jobb som kommunalsjef. I oktober ble han intervjuet i avisen Dagen om hva han mente om at åtte av tolv biskoper går inn for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Han skrev også i en kronikk i samme avis i november at det ville være uaktuelt for ham å vie likekjønnede par.

Like før jul besluttet landsstyret i Normisjon å kansellere arbeidsavtalen med Ingvar Torsvik om tiltredelse som ny generalsekretær i Normisjon fra 1. januar 2014. Etter denne beskjeden sendte Torsviks advokat, Anders Storaker, ut en pressemelding der det sto at saken ville få et rettslig etterspill.

I dag har imidlertid partene sendt ut en felles pressemelding om at de er blitt enige. Der står det blant annet:

«Bakgrunnen for opphevelsen av ansettelsesavtalen skyldes forhold i Normisjon, som Normisjon må ta ansvar for, og som Torsvik ikke kan bebreides for».

Torsvik er nå arbeidsledig.

— Nå kan jeg endelig ta et skritt videre i livet. Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover det, sier han til Bergens Tidende.

Betaler oppreising

Det står også i pressemeldingen at opphevelsen ikke er begrunnet i en enkelt sak eller i spørsmål innen samlivsetikk. Landsstyret i Normisjon beklager i pressemeldingen sterkt den belastningen saken har medført for Torsvik. De tar det hele og fulle ansvaret for opphevelsen og betaler en økonomisk kompenasjons for tapt inntekt og oppreisningserstatning til Torsvik, samt advokatkostnadene hans.

«Normisjon har gitt Torsvik en uforbeholden unnskyldning for måten Normisjon har håndtert denne saken på. Ingvar Torsvik har akseptert unnskyldningen og ønsker Normisjon lykke til i fortsettelsen».