— Jeg ble overrasket og litt oppgitt over det brevet jeg fikk, sier byrådsleder Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Hun hadde lenge gått og grublet på hva arbeids- og administrasjonsministeren har av planer når det gjelder utflytting av statlige institusjoner fra hovedstaden. 11. mars skrev hun derfor et personlig formet brev til ministeren, som hun kjenner godt, og innledet med «Kjære Victor D. Norman!»

Hun ba om et møte for å presentere de fortrinn og den kompetanse Bergen og Vestlandet har i forhold til flere av de etater som det er aktuelt å flytte ut.

Byråkratisk avslag

Stor var overraskelsen da hun en måned senere fikk et tørt og byråkratisk avslag i et brev som var undertegnet utviklingsdirektør Thorbjørn Overholdt.

«På nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke hensiktsmessig å gå inn i en nærmere dialog med hver enkelt som har henvendt seg til departementet i denne saken», het det i svarbrevet.

— Dette skjønner jeg ikke, for Norman har gitt inntrykk av at han ønsker en god dialog. Det hadde vi for øvrig også i en innledende fase. Det kunne være interessant å høre hvordan regjeringen tenker og hva som er begrunnelsen for å flytte ut slike institusjoner, for det er utilfredsstillende bare å lese om det i avisene, sier Strøm-Erichsen.

Også Skogsholm nektet

Hun tilføyer videre at hun er litt oppgitt, for det gjelder tross alt Norges nest største by.

Heller ikke med samferdselsminister Torild Skogsholm lyktes det å få kontakt da de regionale vegkontorene ble lokalisert, bl.a. til Leikanger. Verken Strøm-Erichsen eller fylkesordfører Gisle Handeland fikk noe møte med Skogsholm før vedtaket ble gjort.

— Gir du nå opp å få Victor D. Norman i tale?

— Nei, det går ikke. Vi må prøve per telefon, i det minste.

— Kan det tenkes at henvendelsen din rett og slett ikke har nådd frem til ham?

— Jeg velger nesten å tro det, for jeg kjenner Norman som en hyggelig fyr, sier Strøm-Erichsen.

- Viktigst vel å få et svar?

— Hvorfor overlot du bare til en byråkrat ved navn Thorbjørn Overholdt å besvare brevet fra byrådslederen i Bergen?

— Jammen, Overholdt er da en utmerket kar. Og det viktigste er vel å få et svar? parerer Victor D. Norman når BT forteller hvor bedrøvet Strøm-Erichsen ble.

— Akter du å la det bli med det?

— For meg er det et spørsmål om hva som er riktig tidspunkt for denne type møter som hun ber om. Det er uansett for tidlig, for vi må først ha fastlagt prinsippene for å flytte ut de statlige tilsynene. I løpet av året skal jeg ha dette klart, og da vil jeg gi Stortinget en redegjørelse.

«Helt og holdent» i rute

— Er du i rute med utflyttingsprosjektet?

— Helt og holdent.

— Har du møtt større problemer enn forutsett?

— Slett ikke.

— Har Bergen grunn til optimisme med tanke på å bli tildelt en av etatene?

— Det er helt klart at både Bergen, Trondheim, Stavanger og mange andre kommuner er spennende steder i så måte.

— Men om vi nå konsentrerer oss om Bergen?

— Jeg vil bli veldig forbauset om ikke Bergen blir sentral i denne forbindelse, er Victor D. Normans siste ord.

Mer presis ønsker han ikke å være.

fakta/utflytting

  • Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman har bebudet at en rekke statlige tilsyn vil bli flyttet ut fra Oslo. I løpet av året vil han legge frem en samlet pakke om dette.
  • Han har tidligere sagt til BT at hvis Konkurransetilsynet skal flyttes ut, peker Bergen seg ut som det åpenbare stedet.
  • Bergen kommune har sammen med flere offentlige instanser lagt inn et godt ord for å få det nye sikkerhetsdirektoratet til Bergen. Det vil omfatte bl.a. Direktoratet for sivilt beredskap, Statens strålevern og Statens forurensningstilsyn.