Valget gjelder treårsperioden som starter 1. januar 2002. Per Ivar Gjærum, førsteamanuensis i foretaksøkonomi ved skolen, ble gjenvalgt som prorektor.