I går samlet formannskapet seg bak lukkede dører for å ta stilling til de tre tilbudene på drift av sykehjemsdelen ved Ravnanger Bo— og omsorgssenteret.

Flertallet i formannskapet vedtok da å overlate avgjørelsen til kommunestyret.

— Vi har bedt om mer informasjon fra rådmannen, sier ordfører Kari Manger (Ap).

Mer vil ikke Manger si om gårsdagens behandling i formannskapet, siden møtet var lukket. Men Manger bekrefter at kommunen er blant tilbyderne.

Tilbudet fra Norlandia Omsorg AS blir av rådmannen karakterisert som «klart mest økonomisk fordelsaktig» Norlandia Omsorg driver fra før Luratunet i Os. Selskapet har også levert anbud på driften av Odinsvei og Søreide sykehjem i Bergen. Her går anbudsfristen ut i disse dager.

Dette er første gang et sykehjem er konkurranseutsatt i Askøy. Nybygget på Ravnanger som skal stå innflyttingsklart ved juletider, får 20 sykehjemssenger og 32 omsorgsboliger.