For første gang siden 2003 er det avlagt eksamen i vaskerifag på Haukeland universitetssykehus.

Før påske sikret fire medarbeidere seg fagbrev. Det gir Vaskeriet totalt ni ansatte med fagbrev og høyest fagkompetanse i Norge. Og da snakker vi ikke bare om å vite forskjellen på kulørt og hvitvask.

Et titall tonn hver dag

— På Haukeland vasker vi 10-12 tonn tøy per dag. Det er mye som skal vaskes, tørkes og sortreres. Og mange maskiner som skal håndteres for å sikre flyt i produksjonen. Gjennom fagbrevet lærer man blant annet å holde maskinene i gang og å tolke feilmeldinger, sier vaskerileder Kjersti Røli.

På et industrivaskeri er det store krav til hygiene, høyt tempo og mange kostbare maskiner.

Kollokvie og forelesninger

De fire som nå har tatt fagbrev har hatt kollokviegruppe en gang i uken og fått forelesninger av både maskin- og kjemileverandører.

— Vi har som mål å heve den generelle kompetansen hos de ansatte for å drive rasjonelt og godt. Fordi vi makter det, drives vi fortsatt av det offentlige, sier den stolte vaskerilederen.