— Det er skipets reder som er ansvarlig for skadene etter forliset. Det er ikke et forsikringsselskap slik som når du kolliderer med bil, sier Tom Hansen, oljeekspert i kystverket.

Rederiet har fått den historiske regningen, som i realiteten eventuelt må betales av deres forsikringsselskap Gard. Eierne har i tillegg tatt ut stevning mot Staten for å slippe unna regningen, fordi de mener det var dårlig oppmerking i Vatlestraumen som førte til ulykken.

228 tonn olje er samlet opp etter forliset.

Lærdom og forbedring

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) region Bergen la i dag frem en rapport om oljevernarbeidet. Rapporten konkluderer med at aksjonen var vellykket, og at naturen snart vil være i balanse igjen.

Forbedringspunktene er logistikk og beredskapsplaner.

— Flere kommuner har ikke noe skikkelig beredskapsplan for slike ulykker. Det arbeides nå med å utvikle og oppdatere kommunale planer, uttaler havnedirektør Morten Meibom i IUA.

Operasjonsleder for oljevernarbeidet etter Rocknes-forliset, Gunvald Isaksen, mener logistikkarbeidet kan gå lettere neste gang, hvis en liknende ulykke skulle ramme regionen.

— Vi hadde ingen avtale med leverandører som fører utstyr vi trengte. Nå jobber vi med forhåndsavtaler. Da kan vi lett slå opp på eksempelvis personlig bekledning, ringe inn våre behov, og få utstyret raskt fraktet dit vi trenger det, sier Isaksen.

Plutselig stopp

27. juli 2004 var det full stopp i oljevernaksjonen. IUA var forberedt på en lengre aksjon og en gradvis nedtrapping. Kystverkets representant forsvarte avgjørelsen det statlige organet tok.

— Vi skal rense minst mulig, men likevel nok. Det skal ikke være som mors vinduer. Gjør vi for mye, skader vi naturen mer enn oljen ville gjort, uttaler Hansen.

Etter at stoppsignalet gikk for aksjonen i sommer, har det kommet melding om syv-åtte forurensete strender. Det er ikke foretatt oppryddingsarbeid på disse stedene.

I mars-april skal det foretas en sluttbefaring. Det vil da vurderes om ytterligere opprydding er nødvendig.

Brannsjef Helge Eidsnes sier vinterstormene har gjort mer for nedbrytingen av det resterende oljesølet enn det menneskehender kunne gjort.