• Det er en fordel å ligge utenfor Oslo. Det gir oss bedre kontakt med virkeligheten, sier Marianne Mowinckel på vegne av «VI OVER 60» som i går ble kåret til Norges beste fagblad i 2002.

I går ettermiddag kunne en glad redaktør Marianne Mowinckel ta imot Fagpresseprisen 2002 av kulturstatsråd Valgerd Svarstad Haugland.

— Dette er en ære jeg deler med alle ansatte i magasinet, sier Mowinckel til Bergens Tidende.

— Med smått og stort er vi 18 ansatte, derav seks i redaksjonen. Hvis du skulle passere Torgallmenningen på sen kveldstid, vil du ofte se at lyset står på i lokalene våre. Vi er en stab som er villig til å stå på, og som gleder oss over den fremgangen vi nå opplever.

Kontakt med leserne

I juryens begrunnelse fremgår det at den syns det er gledelig at det finnes sterke og ekspansive miljøer for blad- og tidsskriftutgivelse utenfor hovedstaden.

— Faren ved å ha tilhold i Oslo er at aviser og magasiner ikke makter å løfte blikket bortenfor Sollihøgda eller Sinsenkrysset. Jeg tror at VI OVER 60 har bedre kontakt med virkeligheten – og leserne - enn vi ville hatt dersom vi også hadde hatt tilhold i hovedstaden. Om jeg skal snakke om ulempe, måtte det være at svært mange av abonnentene våre bor på Østlandet.

Opplaget øker

I fire år har Marianne Mowinckel sittet på redaktørkrakken i tidsskriftet som kommer ut med 11 numre i året. På denne tiden har opplaget økt fra 56.000 til 87.000.

— Vi er veldig godt fornøyd med responsen fra leserne - som det for øvrig er 346.000 av - men vi er ikke blinde for at vi snart stanger hodet i taket. En viktig årsak til at vi har nådd et så pass hyggelig opplag, tror jeg, er at vi har utviklet et svært godt kjennskap til hvem vi henvender oss til. Vi vet hva de ønsker å lese om.

— Og det er?

— Vi satser lite på «kosereportasjer» om spreke pensjonister som gjør ditt og datt. Målgruppen vår er kloke mennesker som har levd en stund, og de lar seg ikke avspise med snikksnakk. Vi dyrker annerledesheten, og ryggraden i stoffutvalget er det vi kaller «de gule sidene», med andre ord opplysningsstoffet. Dette er veldig populært i leserkretsen og vi legger stadig større vekt på det. Men vi serverer mye annet stoff også; folk liker å lese om andre mennesker, og vi satser bredt på reisereportasjer fra inn- og utland..

Voksne folk i dag reiser jo mer enn noensinne.

Inspirasjon

VI OVER 60 er et blad som blir laget i Bergen, trykket i Polen og har franske eiere.

— Det sier seg selv at denne prisen gir inspirasjon til å stå på videre. Vi gleder oss over at vi får stadig større tyngde i markedet, om det er aldri så tøft. Vi konkurrerer blant annet med de store familiebladene.

— Noen vil kanskje si at navnet på bladet begrenser leserspennet?

— Tvert imot - vi ser det som en fordel at vi så tydelig annonserer hvem vi henvender oss til. Vi har absolutt ingen planer om å skifte navn, sier redaktør Marianne Mowinckel i «Norges beste fagblad 2002».

BEST I NORGE: «VI OVER 60» har best kontakt med virkeligheten ved å bli laget på Torgallmenningen, sier redaktør Marianne Mowinckel som tirsdag mottok Fagpresseprisen 2002 i Oslo av kulturstatsråd Valgerd Svarstad Haugland.<p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND