Miljøvernforbundet har fått avslag på en søknad til Miljøverndepartementet om ekstrabevilgninger på til sammen 2,2 millioner kroner i år og i 2010. Søknaden omfattet 1 million kroner til dekning av deler av årets underskudd, og en ekstrabevilgning på 1,2 million kroner for 2010.

— Står ikke om livet

Avslaget til tross - NMF-leder Kurt Oddekalv forsikrer overfor NTB at det ikke står om livet for organisasjonen, men situasjonen krever ekstra innsats for å opprettholde driften på dagens nivå. Det er ikke aktuelt å selge eiendeler, iallfall ikke foreløpig, ifølge miljøaktivisten, som bare må konstatere at det i denne omgang ikke er noe mer å hente i departementet:

«Miljøverndepartementet har ikke midler på sitt budsjett til å dekke underskudd eller ekstrautgifter for organisasjoner. Når det gjelder budsjettet for 2010, er denne prosessen avsluttet fra departementets side», heter det i et svarbrev til NMF.

Samtidig antyder departementet at grunnstøtten til NMF kan bli endret på budsjettet for 2011.

- Dypt urettferdig Søknadene fra Miljøvernforbundet er underskrevet av organisatorisk nestleder Snorre Sletvold - ikke av lederen Kurt Oddekalv, som vanligvis handler og opptrer på vegne av organisasjonen.

En brevveksling NTB har fått innsyn i, viser at Sletvold i en e-post 16. november rettet sterk kritikk mot den såkalte grunnstøtteordningen, som han mener er «dypt urettferdig». Sletvold viser blant annet til tall som tyder på at Norges Naturvernforbund i 2010 vil få cirka 7 millioner kroner i grunnstøtte, mens Miljøvernforbundet bare vil få 252.000 kroner.

I et brev til Miljøverndepartementet den 20. november opplyser NMFs nestleder at underskuddet «i 2009 for forbundets kjernevirksomhet ligger an til å bli på cirka 2 millioner kroner». Da er Miljøhuset AS og MS Miljødronningen holdt utenfor. Begge disse eies gjennom egne aksjeselskaper. Miljøhuset AS hevdes å gå i balanse.

Ikke bare anstrengt «NMF sin situasjon i skrivende stund er ikke bare en anstrengt likviditet, men en reell manglende likviditet til drift. Vårt styre og administrasjon har over tid forsøkt å ta en rekke grep som trolig vil sikre oss nye inntekter, samt enda lavere kostnader. Dette er dog ikke et grep som løser det som er i ferd med å oppstå som en prekær situasjon, nemlig mangel på midler til lønn og faste kostnader», heter det i brevet.

— Vi har i dag 250 sponsorer, og sånn som situasjonen er nå, vil vi jobbe aktivt for å øke sponsorinntektene. Parallelt vil vi jobbe for et mer rettferdig tilskudd fra myndighetene, sier Oddekalv, som ikke hadde råd til å ta Miljødronningen til København under det pågående klimamøtet og derfor jobber med miljøsaker fra hjemmebasen i Bergen.