MAGNE GAASEMYRKJELL ØSTERBØ

— Det er krevende å styre stramt når økonomien går så ekstremt bra som den gjør i Norge nå. Jeg synes absolutt finansministeren har levert varene, og i det store og hele har hun gjort en fremragende jobb, skryter Bjorvatn.

Han understreker samtidig at det i norsk politikk er stor enighet på tvers av partiene om den økonomiske politikken.

— At vi bruker så beskjedent av oljeinntektene, er egentlig imponerende. På dette området ser alle andre oljeeksporterende land på Norge som en rollemodell.

Bjorvatn viser til at i mange av disse landene medfører det stor ustabilitet når oljeprisen svinger. Og det er ikke bra for den langsiktige økonomiske utviklingen.

— Med oljefondet og handlingsregelen har vi unngått dette i Norge. Men det er ikke denne regjeringens verk. Det har vært stor grad av enighet om denne politiken i Norge, sier han.

En annen økonom gir også fagbevegelsen mye av æren for den økonomiske gullalderen Norge opplever nå. Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets tror den antiautoritære likhetsstrukturen i norske bedrifter og norsk samfunnsliv er med på å fremme kontinuerlige endringer og omstillinger.

— Og ser man på norske fagforeninger så er de langt mer positive til omstillinger enn deres kolleger lenger sørover i Europa. Denne gjennomgående aksepten for omstillinger i norsk arbeidsliv er noe internasjonale observatører også påpeker, sier Juel.