Dette sier avdelingsdirektør Halvard P. Johansen i Fiskeri— og kystdepartementet.

Reuters og BBC gjør stort nummer av at Norge og Island har eksportert henholdsvis kjøtt fra vågehval og finnhval til Japan.

– Regjeringen åpnet i 2001 for handel med hvalkjøtt, så det er ikke noe dramatikk i dette fra norsk side. Omsider har noen norske eksportører funnet kunder i Japan og søkt om lisens, sier Johansen til NTB. Det første eksportpartiet er på beskjedne fem tonn.

Liten næring

Det er Direktoratet for naturforvaltning som utsteder eksporttillatelser. Hvalfangst er en liten næring i Norge, og det er ikke alltid kjøtt på lager til eksport.

Høge Nord Alliansen ser positivt på eksporten til Japan.

– Vi håper dette er starten på noe nytt. Men de siste årene har det vært slik at hvalkjøttet i all hovedsak er blitt omsatt innenlands, sier daglig leder Laila Jusnes til NTB.

Årets fangstsesong er godt i gang, og ifølge departementet er det tatt et par hundre dyr av en kvote på 1052. Norge trosser forbudet fra Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) og hevder at det er vitenskapelig belegg for å drive en begrenset kommersiell fangst.

Kvoten ikke fylt

– Det er ikke hvert år kvoten blir oppfylt, så hvor mye det blir igjen til eksport etter denne sesongen, er det foreløpig umulig å si noe om, sier Johansen.

Den japanske fangstsesongen har vært delvis hindret av miljøvernorganisasjonene Greenpeace og Sea Shepherd, og dette kan være en av grunnene til at det blir noe mer eksport fra Norge.

Høge Nord Alliansen er en nordatlantisk paraplyorganisasjon med fisker- og fangstorganisasjoner, samt kommuner i Norge, Island, Færøyene, Grønland og Canada som medlemmer.