— Om vi vinner eller taper årets Nordisk Kadettmesterskap, får tiden vise. Men Norge får i alle fall den flotteste ankomsten. Vi stiller med stiligst skip, sier informasjonssjef Gunnar Vetlejord ved Sjøkrigsskolen til Bergens Tidende.

Svenskene først

Tidligere er det svenskene som har stilt med seilskute og kapret ankomsten. Nå stiller Norge med større og flottere seilskip og kan heve hodet.

Det var høytidelig da kadettene lovet Kongen lydighet og troskap og orlogsflagget ble heist da Sjøkrigsskolen overtok seilskipet i går. Det er nå omdøpt til «KNM Statsraad Lehmkuhl».

— Dette er veldig spennende og en stor dag for oss, sier flaggkommandør Atle Karlsvik, sjef for Sjøforsvarets skoler. Sjøforsvaret har ikke hatt seilskute på 30 år. «Statsraad Lehmkuhl» synes han er skreddersydd for å lære kadettene sjømannskap.

Sjøforsvaret har inngått avtale om å leie skip og mannskap i 16 uker året frem til og med 2006. Turen til Nordisk Kadettmesterskap blir den første virkelige testen på hvordan dette kan fungere. 70 personer er med på turen.

Fem millier i året

Mens Atle Karlsvik har den militære kommandoen om bord, er kaptein Marcus Seidl fortsatt skipssjef og tar de vanlige avgjørelser under seilasen. Han ser frem til dette samarbeidet og tror det vil bringe mye godt med seg.

Sjøforsvaret betaler 5 mill. kr. for å benytte seilskipet i 16 uker. Det utgjør en fjerdedel av omsetningen.

— Helårsdrift er nødvendig. For oss er dette samarbeidet viktig for å sikre oss fast bemanning året gjennom, opplyser Per Langhelle, daglig leder av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

8. september setter Sjøkrigsskolen kurs for Karibien, Kanariøyene og USA med seilskipet. Først skal ferske befalselever få prøve seg.

Senere mønstrer sjøkrigsskolens elever på.

— Vi stiller nå sterkere og kan gi norsk ungdom mer spennende muligheter, sier Atle Karlsvik. Ferske kadetter og befalselever lærere ikke bare sjømannsskap, men sveises også godt sammen og lærer mye menneskelig ved å bo tett sammen om bord.

HØYTIDELIG: Kadettene lovet Kongen troskap og lydighet før de gikk om bord i «KNM Statsraad Lehmkuhl».
FOTO: HELGE SUNDE