Totalt seks norske tunneler er testet av internasjonale inspektører i løpet av de siste to årene. Samtlige havnet i testens dårligste kategori.

— Dette er jo ikke bare negativt i et sikkerhetsmessig perspektiv - selv om det er det viktigste. Men det er flaut, virkelig flaut å skilte med de dårligste tunnelene i den europeiske tunneltesten. Det skal ikke være slik i Norge, sier administrerende direktør i NAF, Jan Johansen.

Men slik er det. Av 31 tunneler testet i 2008, havnet fem i verste kategori. De tre norske tunnelene som ble testet havnet alle i verste kategori. Alle ligger på E39 nord for Bergen.

- Elementære ting

Matrebergtunnelen, Eikefettunnelen og Jernfjelltunnelen oppnådde den lite flatterende betegnelsen «svært dårlig».

Karakteren oppnådde de slik:

  • Alle tre er relativt smale ettløpstunneler med ett kjørefelt i hver retning, uten midtskille eller ekstra midtmarkering.
  • For dårlig videoovervåking. Verken videoovervåking eller automatisk utløste alarmer er installert.
  • Mangler automatisk brannalarmsystem. Ingen automatisk varsling ved bruk av nødtelefoner, slokkingsapparater eller brann.
  • Manglende vanntilførsel i tilfelle brann. Ingen av tunnelene har hydranter.
  • Utilstrekkelig ventilasjonskontroll i tilfelle brann.
  • Manglende skilting av fluktruter og ingen alternative utganger.
  • Dette er helt elementære ting. Manglene som er kartlagt, er mangler som øker risikoen for uhell og som vil bidra til å forverre det, sier Jan Johansen.

Nederst på rangstigen

Dårlig standard til tross, risikoen for ulykker vurderes som lav. Det skyldes i første rekke at trafikkmengden er liten.

Det er et dårlig argument, mener Johansen.

— Testens sikkerhetsstandarder henger sammen med trafikknivået i tunnelene. Men uansett kan vi ikke ha en logikk som sier at med få passeringer kan man kompromisse på sikkerheten. Et menneskeliv tapt i en slik tunnel er for mye uansett, sier han.

**Les også:

Sliter med tunnelkontroll**

I årets test oppnådde elleve av 31 tunneler sluttkarakteren «svært god». Den aller beste finner vi i Andorra. De andre er i Spania, Østerrike, Sveits, Tyskland og Kroatia.

Fem ble vurdert til «god», mens seks var «tilfredsstillende». Nest nederst havnet fire tunneler på «betenkelig», mens de norske altså endte nederst på rangeringen.

— Politisk ansvar

For NAF-direktøren kommer ikke resultatene som en overraskelse.

— Det er bare en stadfestelse av at sånn er det, sier Jan Johansen.

For det er ikke første gang norske tunneler skraper bunnen på tunneltestene til EuroTAP (European Tunnel Assessment Programme).

Også i fjor inntok tre norske tunneler jumboplassen i den europeiske tunneltesten. Da var det Spania, Østerrike, Luxembourg og Kroatia som høstet heder og ære.

— Dette kan vi ikke være bekjent av, men det er ikke noe poeng for NAF å skyte på Statens vegvesen. Dette er et politisk ansvar. Det er det ikke noe tvil om. Det er Stortinget som bevilger midler til vedlikehold og drift, sier Jan Johansen.

Undres i utlandet

Ser vi ni år med tunneltester i sammenheng, er det bare hullene i de italienske fjellene som scorer dårligere enn de norske. Best tunnelstandard finner vi i Kroatia.

Betegnende nok deler Norge bunnplasseringen med italienske tunneler også i år. Resultatene publiseres over hele Europa og er neppe strålende norgesreklame for bilturister.

— Vi får en stadig strøm av henvendelser om standarden på norske veier, broer og tunneler. Men klarest tilbakemelding får vi i møte med våre søsterorganisasjoner i Europa. De lurer på hva årsaken er til at Norge scorer så dårlig, sier NAF-sjefen.

— Vi lurer på hvor høyt man skal rope for å få et skikkelig løft på drift og vedlikehold av norske tunneler.

Hva synes du om tunnelene i Norge? Si din mening i kommentarfeltet under!

"SVÆRT DÅRLIG": Eikefettunnelen er blant dem som får betegnelsen "svært dårlig" i testen.
Vegar Valde
NESTEN JUMBO: Bare Italia har dårligere tunneler, viser rangeringen. Norge blir slått av Øst-Europa.
LITE OMRÅDE: Tre av de dårlige tunnelene ligger innenfor et lite område på Vestlandet.