I dag ble det klart at Norge for første gang skal teste ut dyrepoliti. Det kom frem på et fagseminar om dyrevernskriminalitet som ble arrangert i dag av Mattilsynet og Økokrim.

— Det er kjempegledelig at det endelig skjer noe i denne saken. Jeg er bare kjempeglad. Dette trenger vi, både i Norge og i Bergen, sier Båtstrand.

Det er landbruksminister Sylvi Listhaug som har åpnet for forsøksprosjektet.

— Det er ingen hemmelighet at Frp har vært opptatt av at vi skal få til en form for dyrepolitiordning. Jeg og justisministeren har innledet et tett samarbeid der vi skal se på hvordan vi kan organisere et slikt arbeid, sier hun til Nationen.

- Stort engasjement

Det har vært flere tog og appeller for å få på plass dyrepoliti i Bergen. Det siste var i oktober i fjor, hvor flere hundre mennesker samlet seg på Torgallmenningen.

— Det er et stort engasjement for denne saken, og jeg håper dyrepolitiet er på plass allerede til neste år, sier Båtstrand.

Ifølge Politidirektoratet og Mattilsynet har under 2 prosent av anmeldte dyremishandlingssaker de siste seks årene harendt med fradømmelse av retten til å holde dyr.

Båtstrand mener dette viser at sakene ikke blir tiltrekkelig etterforsket.

— Forbryterne blir ikke tatt, og de fleste sakene blir henlagt. Det fører også til at folk tenker at det ikke er vits i å anmelde, fordi det ikke skjer noe uansett. Det vanlige politiet har ikke kunnskapen til å gjøre noe med dette. Derfor er det utrolig bra at det opprettes en egen avdeling for dette, sier Båtstrand.

— Blir endelig dømt

Justisdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har satt ned en gruppe som skal se på hvordan man skal opprette ordningen. Gruppen skal finne en modell som skal styrke politiets rolle i saker som omhandler kriminalitet mot dyr.

Norge har også tidligere vært i kontakt med Sverige for å få informasjon om deres løsning. Der har de hatt dyrepoliti i flere år med stort hell.

— Resultatet av dyrepoliti er at folk endelig skal bli dømt for dyremishandling. Per i dag er det ingen som har fått den lengste straffen på tre år. Det betyr ikke at det ikke har vært saker hvor denne straffen kunne vært aktuell, sier Båtstrand.

- Viktig for tillitten

Live Kleveland, informasjonsleder i Dyrevernsalliansen beskriver hendelsen som historisk.

— Dette har vi jobbet for i mange år. Derfor er det fantastiske nyheter at det nå kommer på plass et pilotprosjekt. Nå skal vi jobbe for å få økte ressurser til dette arbeidet. Dette er historisk, sier hun.

Hun sier de er veldige glade for at FRP følger opp løftene fra partiprogrammet.

— Denne saken er programfestet, og derfor er det ekstra viktig for tillitten til politikerne at dette kommer på plass. Jeg håper nå at de vil klare å få på plass en permanent ordning, sier hun.