— Jeg tror at en kommersiell produksjon i Norge kan være mulig, vi har tidligsorter fra Wisconsin og Minnesota i USA, samt Latvia og Russland som gir bra avlinger hos oss. Men om det vil være økonomi i en slik produksjon er et annet spørsmål, sier Arild Syversen i Asker, som er medlem i både den svenske og danske vindyrkerforeningen. På nesten 60 grader nord befinner Syversen seg langt nord for det store vinproduksjonsbeltet.

— Nye drueplantene overlever vinteren, men utfordringen er å få modne druer i en kort norsk sommer og høst, sier forsker Anita Sønsteby til Forskning.no.

15 druesorter fra Minnesota i USA, Latvia, Frankrike og Canada er representert i ”vingården” ved Bioforsk Øst avdeling Kise i Ringsaker.

Plantene har kommet fra ivrige hobbydyrkere, og Anita Sønsteby kunne tenke seg et sortsforsøk for å kartlegge hvilke sorter som passer best under norske forhold.

— Det er også økende interesse for dyrking av spisedruer, og dermed kan det være et marked for oppformering og salg av planter i Norge.

Sønsteby viser til at norske dyrkere i flere år har hatt god kontakt med dyrkermiljøer i land som klimamessig ligger opp til det norske.

Det gjelder både nordlige områder av USA, samt Canada og Tyskland. Etter hvert er det også opparbeidet et kontaktnett i Hviterussland og Baltikum. Hun vet det finnes noen få sorter som kan lykkes i Norge.