— Hele den desentraliserte strukturen i NRK har vært svært viktig for å gjøre NRK til en kringkaster for hele landet. Distriktskontorene har vært avgjørende for å gi dialektene den statusen de har i dag og NRK Sogn og Fjordane har vært spesielt viktig for nynorsk i hele NRK-systemet. Det gjelder både for å rekruttere medarbeidere og røkte språket, sier fungerende leder i Noregs Mållag Håvard Teigen.

Han velger å tro at det er de språklige argumentene for å opprettholde Sogn og Fjordane som eget distriktskontor som har vært viktige for NRK-styret da de fattet vedtaket.

(NTB)