Alliansen mener kommisjonen er inhabil, og karakteriserer en foreløpig rapport fra kommisjonen som et makkverk.

— Vi ønsker ikke å bli tatt til inntekt for noen konklusjoner som en inhabil og inkompetent granskningskommisjon måtte komme frem til. Dessuten følger ikke kommisjonen Stortingets mandat og gjeldende lover og regler for granskningskommisjoner, sier Nordsjødykker Alliansens talsmann Rolf Guttorm Engebregtsen.

Fra før har fagforeningene OFS og NOPEF også trukket seg fra kommisjonen, som nå altså står uten representanter fra dykkerne.

Det mest alvorlige ankepunktet Nordsjødykker Alliansen har mot kommisjonen er at ikke alle forhold rundt pionertiden i Nordsjøen ikke blir undersøkt. Alliansen mener også at granskingskommisjonen ikke klarer å sikre en god dialog mellom partene, og hevder at nødvendig dykkerfaglig kompetanse ikke er til stede, ifølge en pressemelding fra NSDA. Dykkerne er dessuten kritiske til at avhørte dykkere ikke har fått opplest forklaringene sine før signering og godkjenning.