Det var i juli i fjor mannen i 40-årene forsøkte å slå dørvakten på Torget. Etter det fremsatte han trusler mot vakten og hans familie.

Truet med å drepe familien

Mannen sa han skulle drepe ham, brenne huset og drepe dørvaktens kone og familie.

Ordensvakten som ble drapstruet synes samfunnsstraff er en for mild reaksjon.

— Han burde kanskje ha fått en strengere dom. 40 timer samfunnsstraff er ikke så mye, sier Karl Brun Halvorsen.

Selv om truslene var ubehagelige, har han sovet godt om natten.

— Det er ikke første gang noen truer meg, men det var første gang truslene gikk så direkte på familien min.

— Har mannen gitt deg en unnskyldning?

— Ikke han personlig, men forsvareren hans sa at jeg ikke trengte å bekymre meg verken til rettssaken eller tiden etterpå.

Spesiell språkbruk Like før jul i fjor var han på ferde igjen. Denne gangen skulle politiet taue ham inn etter at han virret overstadig beruset rundt i Hardangerveien.

Mannen kalte de to politimennene for «tapere». Han kom også med svært uverdige kommentarer om en av politimennenes kone.

«Flytt deg, din stygge hore», sa han til den ene politimannen mens han stirret ham inn i øynene.

Mannen var beruset da alt dette skjedde, men retten tar ikke hensyn til det.

Aktor la ned påstand om at mannen ble dømt til fengsel i 24 dager. Nordsjøarbeideren beklaget oppførselen sin i retten og forklarte at han lett blir hissig når han drikker sprit.

Fremstår som angrende Han slapp unna med 40 timer samfunnsstraff

Retten begrunner det med at han fremstår som angrende i retten. I dommen heter det blant annet:

«Tiltalte har tidligere sonet lengre fengselsstraffer, uten at dette synes å ha gjort tiltalte motivert til å endre sin livsførsel i nødvendig utstrekning. Etter rettens oppfatning vil samfunnsstraff av en viss lengde være egnet til å rettlede tiltalte til å endre sin livsførsel og opptreden overfor andre.»

Forsvarer Knut Harald Braathen er kjent med dommen, men har ikke lest den.

— Jeg har ikke snakket med min klient, men antar han er fornøyd med at han får samfunnsstraff fremfor ubetinget fengsel. I slike saker, der det ikke er snakk om vold, mener jeg samfunnsstraff er et godt alternativ for alle, sier forsvareren.