Brannsjef Helge Eidsnes og byråd for miljø, byutvikling og tekniske tjenester i Bergen kommune, Nils Arild Johnsen, forteller til Bergens Tidende at pilotprosjektet som går ut på å montere boligsprinkling innvending i tre trehus nå er i startgropen. Det er bevilget en halv million kroner til dette prosjektet. I disse dager sender kommunen invitasjon til forsikringsselskaper, andre deler av næringslivet og huseiere for å etablere en prosjektgruppe. På et seminar som ble holdt i regi av Bergens Forsikringsforening på Grand i går, fikk både byråden og brannsjefen positive signaler fra flere forsikringsselskaper om at de ønsker å være støttespillere i prosjektet.

Totalforbud mot raketter

Prosjekt boligsprinkling er ett av tre hovedtiltak i de fem brannsmitteområdene i Bergen sentrum. Dette er områder med trehusbebyggelse som står tett og der det er overhengende fare for at branner skal spre seg raskt og utvikle seg til omfattende brannkatastrofer. Ett element i prosjektet er å rette økt fokus på brannsikring i 1890-husene, de 70ý80 såkalte skorsteinshusene med bare ett trappehus. Tiltak her vil være boligsprinkling. Det tredje elementet i planen er totalforbud mot fyrverkeri i hele Bergen sentrum. Et slikt forbud vil trolig være klart til kommende årsskifte.

Storbrannen på Nordnes

— Vi har hatt følere ute hos private huseiere i de tre områdene i Bergen sentrum som vi har i kikkerten med tanke på å etablere pilotprosjektet, sier Eidsnes og Johnsen.

— Ett av områdene er på Nordnes der fem trehus ble totalskadet i brann natt til 17. mai i fjor. Dette var hus fra 1700-tallet. De skal nå bygges opp igjen. Vi er i dialog med utbyggerne, arkitektene og konsulentene om å montere boligsprinklingsanlegg i de fem husene. Dette er skjer som et supplement til kommunens prosjekt. Det ville vært fint om vi kunne fått en avtale med eierne av de tre husene som ikke ble brannskadet i dette kvartalet i storbrannen i fjor, sier de.

Ikke store anlegg

— Kommunen vil bekoste boligsprinklingen i de tre husene mot at vi får bruke dem til å demonstrere for andre hvordan slike anlegg vil se ut. Det er ikke snakk om store sprinkleranlegg med svære røranlegg, men mindre røropplegg innvendig i boligene. Slike anlegg vil løses ut når brann oppstår. De vil gi tidlig varsling til brannvesenet, redde menneskeliv og dempe brannutvikling, sier Eidsnes og Johnsen.

— I alt er det rundt 1400 trehus i det vi kaller brannsmitteområder i Bergen sentrum. Kostnaden med å montere boligsprinkling varierer fra 30.000 til 50.000 kroner i hvert hus. Totalt vil det vil koste 100 millioner kroner å sikre alle de 1400 husene med boligsprinklingsanlegg og å ruste opp vannledningsnettet. Dette er mange penger, men langt fra de verdiene som kan gå tapt hvis det oppstår storbrann under ugunstige vær- og føreforhold. Hvis for eksempel de 600 bolighusene på Fjellsiden ryker med i en storbrann, vil verdier for langt mer enn en milliard bli flammenes rov, sier Eidsnes og Johnsen.

PILOTPROSJEKT: Her på Nordnes skal fem totalskadde hus bygges opp igjen og få montert boligsprinkling. Brannsjef Helge Eidsnes og byråd Nils Arild Johnsen håper at eierne av de tre uskadde husene vil være med på pilotprosjektet.<p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN