Dermed kan også de av oss som ikke bor på Nordnes, men stadig farter til Kulturhuset USF og Nordnesparken, oppdatere oss på kulturnyheter og annet snadder fra halvøyen med totempælen. Redaksjonen i All-meningen har nemlig konkludert med at det ikke er nok å trykke opp 4300 papirutgaver av avisen fire ganger årlig. Nå skal nettstedet www.nordnesmuren.no gi leserne oppdaterte nyheter minst en gang i uken.

En digital korketavle

Etter planen skal det være mulig å logge seg på fra klokken 14 onsdag 5. februar.

— Journal Internettbyrå på Verftet har ansvaret for utformingen av sidene. Det blir løpende nytt om alt som er viktig i en bydel. Organisasjonen med påmeldingsfrister, arrangementer etc. Nettavisen blir en digital korketavle, opplyser redaktør Ola B. Siverts tilfreds.

Nordnesbeboere som ikke er familiær med moderne teknologi har imidlertid ikke noe å frykte. All-meningen skal fortsette med like mange papirutgivelser i året som tidligere. Neste nummer av avisen dumper ned i postkassen tirsdag 18. mars. Signert redaksjonen i Nordnes bydelshus og en rekke frilansere.

— Vi er definitivt nordnesbeboere og tilhører ymse profesjoner. Da vi startet for tjue år siden var det en viktig forutsetning å ha med typografer. Vi støvsugde bydelen for profesjoner og glade amatører, smiler Siverts.

— Hva er en definitivt nordnesbeboer?

— Det er en som bor innenfor Smørsbroen, mener styreformann Helge W. Sjursen.

Anonym korrekturleser

Han, redaktøren og bidragsyterne Trygve Schønfelder, Kåre Nising, og Berit Eggen Solstad formelig kappes om å skildre bydelen sin. Tittelen på jubileumsboken «Leve Republikken! Nordnes ...en befolket halvøy» som ble utgitt i høst sier sitt om stemningen i redaksjonen.

I starten var avisen et talerør for ulike velforeninger, men i 1986 ble det enighet om å danne et folkeaksjeselskap med 86 eiere.

— All-meningen er en avis som uttrykker ønsket om å bygge identitet innenfor grensene. Vi som bor her prøver å utvikle trivselen, iver Ola B. Siverts.

I 1995 fikk avisen diplom av Norsk språkråd for godt norsk pga. dobbeltbetydningen i navnet. Det forhindrer ikke leserne fra å saumfare artiklene.

— Hver gang vi utgir et nummer mottar vi en sirlig konvolutt med avisen i retur, merket med rød korrekturpenn. En gang med beskjeden: «Men det gjør ingenting. Bergens Tidende er mye verre», flirer Siverts.

Lanserer: Redaksjonen i Nordnes sin bydelsavis All-meningen er klar til å åpne en lenge planlagt nettavis. - Vi ønsker å formidle lokalstoff. Skape en by i byen, sier (f.v.) Trygve Schønfelder (foran), Kåre Nising, redaktør Ola B. Siverts og styreformann Helge W. Sjursen og Berit Eggen Solstad. (Foto: Tor Høvik)