Det er tegninger fra sjøkanten mot Vågen fra 30-tallet frem mot 60-årene Sigmund Iversen lanserer i sin kalender, i sin helhet produsert hos HURTIGtrykk på Laksevåg.

Sentralt i tegningene fremstår området rundt Tollboden med de gamle bygningene fra fordums dager og gamle dampskip langs kaiene. Her ligger dampere fra Fylkesbaatane og laster post, her ligger gamle fraktebåter og Sigmund Iversens egen 17 fots motorbåt.

Vaksdal Mølles gamle slepebåt med en kornpram på slep stevner inn Vågen. Den gamle sjøhusrekken fra Nordnespynten og inn mot Tollboden er også med, slik den fortonte seg før branner og tidens tann satte sitt preg på miljøet.

Ifølge Sigmund Iversen selv har arbeidet med kalenderen tatt flere år, men resultatet har da også blitt skikkelig bra.

Til bildene har Iversen også laget tekster. Han tar for seg ålen som det var mye av i havnebassenget, han skriver om de mange lokalrutebåtene, har dveler ved et reiseminne fra guttedagene, og han dveler ved handelsflåten og skipstyper, går tilbake til guttedagene da han sammen med kameratene og sine mange angler og kroker prøvde fiskelykken i havnebassenget.

Kalenderen kommer ikke i salg hos bakhandlerne, men hvis noen vil kjøpe den, må de ta kontakt med Sigmund Iversen selv.