Forutsetningen er at de møter mer fleksibilitet, får muligheten til å trappe ned gradvis og ikke straffes økonomisk eller må utføre kjedelige arbeidsoppgaver, viser en undersøkelse MMI har utført for ukebrevet Mandag Morgen.

Pensjonskommisjonens leder, Sigbjørn Johnsen, sier til Dagbladet at flere arbeidende eldre kan bidra til å løse noe av utfordringen knyttet til eldrebølgen.