• I en spørreundersøkelse Greenpeace har fått utført, sier et flertall i Norge nei til at turister får jakte på sel. Ordningen bør skrinlegges.

TOR LEIF PEDERSEN

Truls Gulowsen i Greenpeace Norge sier dette til Bergens Tidende.

Fra og med i år har utlendinger adgang til å delta i jakten på kystsel langs norskekysten. Det ble stor ståhei med heftige protester både innen— og utenlands da fiskeriminister Svein Ludvigsen lanserte ideen i fjor sommer. Han ønsket denne jakten for å redusere bestanden av kystsel som skaper problemer for kystfiskerne og fiskeoppdretterne.

1043 norske - 0 utenlandske

Fiskeridirektoratet har hittil innvilget søknaden fra 1043 jegere om å få jakte kystsel. I går skrev BT at ikke en eneste utlending har søkt om å få delta i denne jakten.

Greenpeace har fått Visnedi AS til å gjennomføre en spørreundersøkelse om temaet. Gulowsen forteller til BT:

— Undersøkelsen omfattet 1332 personer i tidsrommet 15. til 18. januar i år. De fikk dette spørsmålet: «Fiskeriministeren har foreslått at utenlandske turister som har bestått jegerprøve i Norge eller sitt hjemland skal kunne få delta i seljakt langs norskekysten. Er du for eller imot at utenlandske turister skyter sel i Norge?»

Kvinner mest imot

— Resultatet av undersøkelsen var at totalt 46 prosent er imot Ludvigsens forslag. 58 prosent av dem som har tatt stilling til saken, er negative til turistjakten. Kvinner er mest negative til turistjakt på sel, mens menn er noe mer positive til dette. Unge er mest negative, mens Finnmark, Rogaland og Nordland er de fylkene med størst andel av folk som er for at turister skal skyte sel i Norge.

Svarene er også analysert etter partipreferanser. Det fremgår at det også innen regjeringspartiene er betydelig motstand mot ideen om å la turister skyte sel, sier Gulowsen.

- Bør revurderes

— Vi kjenner bare til ett eneste norsk selskap - Norsafari - som ønsker å tilby jakt på norsk kystsel til utenlandske turister. Ifølge Bergens Tidendes reportasje i går, har Norsafari til nå ikke lyktes med å registrere en eneste utenlandsk turist som kan jakte sel, sier han.

— Når både Norges befolkning og turistnæringen er imot turistjakt på sel, og turistene ikke engang vil komme, er det på tide å revurdere hele ordningen, sier Gulowsen.

BT retter

I reportasjen i går, intervjuet BT seljeger Steinar Bauge. Ved en feil skrev vi at han hører hjemme i Austevoll. Det rette er at han bor i Askvoll. BT beklager feilen.