• Vi har ikke så mange klagesaker, og de tunge og vanskelige sakene dreier seg oftest om nordmenn.

Det sier driftssjef Kjell Søderstrøm i Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB).

BBB har rundt 5000 leiligheter til utleie. En del av disse leies ut til mennesker fra andre land og kulturer. Erfaringene er stort sett gode.

Språk og krydder

— Vi har ikke spesielle problemer med mennesker med innvandrerbakgrunn. Språk kan skape litt problemer, men kommer man over dem, pleier det meste å gå seg til. Enkelte nordmenn lar seg nok sjenere av en annen matkultur og andre krydder. Enkelte innvandrere har også litt problemer med fellesplikter som gangvask og kosting av gaten. Men det er det også en god del nordmenn som har problemer med, sier Søderstrøm.

— En positiv ting er at det er sjelden eller aldri rusproblemer blant innvandrere. Det har vi litt av blant enkelte av de norske, sier han.

- Gode erfaringer

Smith-Sivertsen AS leier ut 52 hybler, 11 leiligheter og en god del næringslokaler.

— Vi skiller ikke mellom nordmenn og andre. Rase eller kulturbakgrunn er likegyldig. Men vi gjør en kritisk vurdering av alle vi leier ut til, sier daglig leder Martin Smith-Sivertsen.

Ifølge Smith-Sivertsen leier selskapet ut bolig til tre personer med innvandrerbakgrunn, samt en god del næringslokaler til innvandrere.

— Det finnes gode og dårlige leietakere fra alle kulturer. Vi har verken bedre eller dårligere erfaringer med leietakere fra andre kulturer enn med nordmenn, sier han.

— Innvandrere sliter med å få leie butikklokaler. Vi har noen veldig gode erfaringer med dem vi har leid ut til.