TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Verdens fremste ekspert på mobbing, Dan Olweus, holder til i Bergen. Det er også her den norske organisasjonen Anonyme Foreldre Av Mobbeofre har sitt hovedkontor, sier Helga Johannessen fra Bergen, leder i AFAM, til Bergens Tidende. Hun deltok selv på møtet i København i helgen der det første nordiske rådet mot mobbing ble dannet.

Nordisk front Det er to organisasjoner i Danmark, en i Sverige og en i Norge som har gått sammen om å etablere en nordisk front mot mobbing. De går nå i gang med å samle felles erfaringer med bekjempelse av mobbing av barn og unge.

— Mange av oss har felles erfaringer omkring mobbing. Vi ønsker å opprette et senter for faglig utveksling og samordne de nordiske lands lover mot krenkende behandling som mobbing, rasisme og seksuell trakassering, opplyser Helga Johannessen.

Ansvar Barn og unge som er utsatt for mobbing, oppfordres til å si fra til lærere og ledere. Det vurderes nå om voksne skal stilles til ansvar om de ikke griper inn etter å ha fått melding om krenkelse.

I Norge og Danmark har hver fjerde elev vært plaget av mobbing.