Halvor Nordhaug ble i dag utnevnt til ny biskop i Bjørgvin. Nordhaug er praktikumsrektor ved Menighetsfakultetet.

— Nordhaug vil tilføre bispekollegiet verdifull kompetanse innen teologi og praktisk kirkeliv. Lederegenskapene, samfunnsengasjementet og de gode evnene hans som kommunikator vil nok også bli satt pris på i bispedømmet, sier statsråd Trond Giske i en pressemelding.

Konservativ

Den nyutnevnte biskopen, som ble betegnet som en kristensosialist i sine studentdager på Menighetsfakultetet, legger ikke skjul på at han har et konservativt syn i homofilisaken:

— Spørsmålet om homofilt samliv synes jeg er en vanskelig sak. Det er et høyt konfliktnivå rundt dette spørsmålet i Bjørgvin bispedømme. Selv har jeg et konservativt ståsted i saken og kommer sikkert til å pådra meg en del vrede, sier Nordhaug, som ble utnevnt til ny biskop av regjeringen fredag.

Han mener ekteskapet er for mann og kvinne, og at partnerskapsloven ga gode rammer for samliv mellom homofile.

Borgerlig vielse Den nye biskopen er som mange biskoper imot den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven som trer i kraft ved årsskiftet. Loven gir homofile samme rett til ekteskap som homofile, men Kirken avgjør om og eventuelt når og hvordan det skal åpnes for vielse etter den nye ekteskapsloven.

Dagens liturgi i kirken for ekteskapsinngåelser gjelder ekteskap mellom mann og kvinne. Skal den også gjelde to menn eller to kvinner, forutsetter det et nytt vedtak i Kirkemøtet. En kirkepolitisk spådom er at den kjønnsnøytrale loven baner vei for en ordning med obligatorisk borgerlig vielse. Men dersom homofile i Bjørgvin bispedømme ønsker å bli velsignet i kirken etter først å ha giftet seg i tinghuset, kommer den nye biskopen til å sette foten ned:

— Jeg kommer ikke til å tillate at homofile får sine ekteskap velsignet i de kirkene som hører til mitt bispedømme, slår Nordhaug fast.

Ønsker ettefølgeren velkommen

— Jeg gleder meg over at Halvor Nordhaug skal overta etter meg. Han blir en god biskop for Bjørgvin, sier avgående biskop Ole D. Hagesæther i Bjørgvin.

Nordhaug ble i statsråd fredag utnevnt til ny biskop i Bjørgvin. Han blir innsatt i embetet neste år.

— Nordhaug fikk massiv oppslutning i nominasjonsprosessen, ikke minst lokalt. Han møtes med store forventninger. Han vil virke samlende og har tillit i brede kretser, sier Hagesæther som ønsker etterfølgeren hjertelig velkommen til Bjørgvin.

Også lederen i Presteforeningen i Bjørgvin, Sven Harald Nilsen, er fornøyd med utnevnelsen.

— Slik Nordhaug har framstått i prosessen og ut fra det han har gitt uttrykk for, vil han være en samlende biskop, sier han.

- Gledelig

— Dette er veldig gledelig. Nordhaug er en person som ikke er en fløyperson. Han står støtt i et kirkelig sentrum, og har høy integritet. Han favner fløyene i kirken på en god måte, sier Dag Øivind Østereng, prest i Den norske kirke og talsmann for den konservative prestegruppen Carissimi.

Carissimi engasjerte seg tidlig i bispevalget, og forsøkte opprinnelig å få Egil Morland inn på nominasjonslisten etter at han ble vraket.

— Vi mente han var forbigått. Til slutt ble han tatt med fra sidelinjen, så ikke alle våget å stemme på ham. Men han ville vært en god kandidat, og fikk god oppslutning fra prestene, sier Østereng.

- Kirkens valg

De konservative prestene i Carissimi stilte med en alternativ liste med bispekandidater på tre navn. Bare Nordhaug figurerte på begge listene.

— Sånn sett synes vi at vi også har blitt hørt. Valget av Nordhaug er et veldig godt valg, og det er også ganske overveldende kirkens valg. At politikerne og kongen i statsråd har tatt hensyn til det er gledelig, og jeg håper det er begynnelsen på en ny trend, sier han.

Fikk 250 stemmer

I oktober fikk Nordhaug flest stemmer i første runde ved avstemmingen om hvem som bør bli ny biskop i Bjørgvin bispedømme etter Ole D. Hagesæther. Hele 250 stemte på Nordhaug som førstekandidat.

Deretter gikk avstemmingsresultatet til Kirkerådet og biskopene, som fikk en frist til 20. november med å gi kultur- og kirkeminister Trond Giske råd om hvem som bør utnevnes.

Suveren vinner

Nordhaug var den suverene vinneren i alle deler av den kirkelige prosessen, skriver Vårt Land, som også var tidlig ute i dag med å utpeke Nordhaug som den nye biskopen.

Nordhaug har de siste årene vært rektor ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar. Han var tidligere vært studentprest i Europa, konsulent i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og menighetsprest i Ås

Hva bør den nye biskopen gripe fatt i? Si din mening her!

NY BISKOP: Halvor Nordhaug.
TERJE BENDIKSBY