Taket på det nye Ikea-bygget i Åsane er på hele 22.000 kvadratmeter. Om en god uke starter arbeidet med å legge bergknapp på taket.

— Det er et gigantprosjekt. Taket er tre ganger større enn Brann stadion. Det finnes ikke tilsvarende tak i hele Norden, muligens ikke i hele Europa, sier varehussjef Odd Rune Bjørge ved Ikea Åsane til bt.no.

Femti semitrailere med plantene kommer til Åsane fra et firma i Rogaland. I en måned skal 20 mann jobbe med å legge på plass taket. Det kommer i matter på pallestørrelse.

Prøvefelt på gamletaket

Ikea-sjefen sluser oss gjennom et varehus fullt av studenter. Mens andre møbelbutikker har sin beste måned i januar, er august den måneden der omsetningen på Ikea er størst.

På taket møter vi også vedlikeholdssjef Jonny Heggertveit. I fire år har de dyrket bergknapp på ett 100 kvadratmeter stort prøvefelt. De har prøvd ut to felt, ett med drenering og ett uten. De har valgt det med drenering på det nye taket, som også kalles sedumtak.

Heggertveit sier at taket blir nærmest vedlikeholdsfritt. Det må bare gjødsles annethvert år.

Dyrt, men isolerende

Varehussjefen vil ikke si noe om hvor mye taket koster Ikea.

— Derimot vil jeg trekke frem at det kan ta opp i seg svevestøv, noe som ikke er helt uviktig med den enorme trafikken som er på motorveien, sier Bjørge.

— Vi kan også spare på dette taket. Plantene er isolerende. Det betyr at vi over tid sparer energi, om sommeren til kjøling og om vinteren til oppvarming. I tillegg øker det takets levetid, skyter Heggertveit inn.

Glad i ettertid

— Hvorfor legger dere bergknapp på taket?

— Målet er å dempe inntrykket av det store taket i terrenget. Sett fra fjellet vil taket gli mye bedre inn i naturen og ikke bli så dominerende. Det er også hensikten med de andre tiltakene vi har gjort, som elven, vollene og natursteinsmurene rundt bygget, sier varehussjef Bjørge.

- Dere ble jo hardt presset av kommunen og lokal motstand til å gjøre en del tilpasninger, for i det hele tatt å få lov til å bygge?

— Ja, både dette og byggingen av veikrysset, har gjort bygget mye dyrere for Ikea. Vi har bygget det mest samfunnstilpassede varehuset av alle de 340 Ikea-byggene i verden. Dette bygget blir helt unikt. I ettertid er jeg glad for at det ble slik, medgir varehussjefen.

Multemyr på taket?

Fra viftene på taket av det gamle Ikea-bygget er duften av kjøttboller med fløtesaus merkbar.

— Er det aktuelt å ha geiter på taket eller å dyrke multer der?

— Neppe noen dyr, men multer fra taket og fisk fra elven kunne kanskje være noe. Vi har jo Vestlandets største kjøkken under oss. Og neste år blir det tre ganger så stort, sier Bjørge.

Har du noen tanker om bergknapptaket til Ikea?

PRØVEFELT: I fire år har de testet ut bergknapp på taket til det nåværende Ikea-bygget i Åsane. De tror det nye taket vil vekke stor oppmerksomhet og interesse.
BJØRN ERIK LARSEN