JAN I. ELIASSEN

Nordea Link-selskapene i Norden har besluttet å samle sin virksomhet innen handel med fondsandeler i Bergen. Det danske Link-selskapet har allerede overført sin handel med fondsandeler til Nordea Links fondsavdeling i Bergen, og nå står Sverige og Finland for tur.

Etter hva Bergens Tidende har grunn til å tro, skal virksomheten innen slik handel i Stockholm og Helsingfors få adresse i Fyllingsdalen i løpet av året.

— Jeg kan bekrefte at Nordea Link-selskapene i Sverige og Finland mest sannsynlig kommer til å flytte sin handel med fondsandeler til Bergen allerede i løpet av våren, sier finansdirektør Magny Øvrebø i Nordea Liv og Nordea Link i Bergen til Bergens Tidende.

— Nordea Life & Pensions ønsker å samordne fondshandel for linkselskapene på nordisk nivå av kostnadsmessige grunner siden arbeidsoppgavene er like uavhengig av land. Fondsavdelingen til Nordea Link Norge i Bergen ble valgt som handelssted siden den har utmerket seg med både kostnadseffektiv og sikker håndtering av arbeidet. Dette opplever vi her i Bergen som en stor tillitserklæring, sier Øvrebø.

Fondsavdelingen i Nordea Link mottar de ordrene kundene gir for kjøp eller salg av fondsandeler. Kundene i Norge kan velge mellom over 70 fond levert av Nordea og åtte andre norske og internasjonale forvaltere. Transaksjonene i forhold til internasjonale forvaltere, som Merrill Lynch, ING og UBS, medfører valutaoppgjør mellom norske og danske kroner, og euro, dollar, sveitsiske franc eller japanske yen.

Fondsavdelingen i Bergen har to medarbeidere.- Vi må i hvert fall ansette en person til når vi overtar ansvaret for alle de øvrige nordiske landene, sier Øvrebø.