• 2007 ble vårt beste år noensinne. Stadig flere forsikrer seg og spare hos oss.

Administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv i Fyllingsdalen la i går frem årsresultat for 2007.

Nordea Liv fikk i 2007 et resultat før fordeling og særlige avsetninger på 2.437 millioner kroner mot 1.556 millioner kroner året før.

Nordea Liv er det tredje største livs— og pensjonsforsikringsselskapet i Norge med en forvaltningskapital på 43,7 milliarder kroner

Nordea Liv har som følge av det sterke resultatet i 2007 gjennomført fullt ut myndighetenes pålegg om å øke reservene til utbetaling av alderspensjon. Bakgrunnen er økende levealder i befolkningen.

– Vi kunne foretatt disse avsetningene over flere år, men har valgt i sin helhet å sette av 937 millioner kroner i 2007-regnskapet. Dessuten er tilleggsavsetningene styrket med 212 millioner kroner. Kunder som har forsikringer med rentegaranti er samlet tilført 1.916 millioner kroner utover rentegarantien, hvorav 767 millioner kroner med endelig virkning, sier Vandvik.