Fiskeridirektoratet har spurt fiskere langs hele kysten for å kartlegge hvor kysttorsken gyter, men Nordåsvannet er det ingen som har fortalt om.

Da Sigurd Espeland Heiberg og kolleger fra Havforskningsinstituttet kom på besøk i april gjorde de overraskende funn.

Det var mye torskeegg i hele vannet, og i triangelet Ormøyna, Bøneset og Marmorøyene fant de den høyeste konsentrasjonen så langt på hele Vestlandet.

— Det bør være torsk å få der i gytetiden, sier Heiberg.

Torsk liker opera

Heiberg mener grunnen til at gytefeltet i Nordåsvannet ikke har vært kjent, er at ingen har regnet med at torsken skulle like seg der.

  • Man har en oppfatning om at torsken i Nordåsvannet kanskje ikke er så frisk. Det kan være en fin ting for torsken, sier han.

Det er ikke bare i Bergen torsken har gytefelt på uventede steder. I Oslofjorden, rett utenfor operaen, er det funnet store konsentrasjoner av torskeegg.

  • En del lokale bestander av kysttorsk gyter på steder der det ikke umiddelbart virker ideelt for torsk å vokse opp. De lokale bestandene tar i bruk gyteområder som de vet fungerer, der strømforholdene er gode og holder eggene på plass, sier Heiberg

Presset art

Når forskerne er på tokt etter torskens gytefelt senker de en håv 50 meter ned i vannet, trekker den rett opp, og teller eggene.

Poenget med arbeidet er å kartlegge hvor kysttorsken oppholder seg, og bruke kunnskapen til å gjenreise kysttorskbestanden.

Fisket etter kysttorsk, i motsetning til etter torsk som vokser opp ute i Barentshavet, er altfor hardt, mener havforskerne.

Sør for Stad kan egne områder langs kysten komme til å bli fredet fra fiske, for å gi kysttorsken mulighet til å bygge seg opp igjen.

Produktiv heimføding

Forskerne mener vi ikke kan snakke om én kysttorskstamme, men mange.

Mens kysttorskens slektninger til havs er en vandrer, holder kysttorsken seg trolig i stor grad i det området den er født.

Merkeforsøk viser at 90 prosent av fisken blir fanget inn mindre enn fire kilometer fra stedet der den er fanget og satt ut igjen.

Hver torsk gyter en halv million egg pr. kilo kroppsvekt. Dødeligheten er stor, men det holder at to egg lever opp for å holde bestanden ved like.