Ledelsens forslag til spareplan ble i går oversendt styret. Men inntil styret har vedtatt spareplanen, skal den holdes hemmelig Den alternative fødeavdelingen, Storken, vil imidlertid bli foreslått nedlagt slik den blir drevet i dag. De fire fødestuene på avdelingen skal uansett holdes åpne.

Kvinnene som føder på disse stuene, blir i stedet overført til pasienthotellet noen timer etter de har født.

Administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes opplyser imidlertid at hun vil legge frem to alternative forslag til spareplaner. Første alternativ innebærer at foretaket må spare ca 76 millioner kroner i år og 42 millioner kroner neste år. Det alternative forslaget innebærer at innstrammingen blir ca 34 millioner kroner i år og 82 millioner neste år. Velger styret å gå for alternativ to, vil innsparingene i større grad ramme administrasjonen og de tekniske støttefunksjonene.

Vil spre sparetiltakene

Kverneland Bogsnes bekrefter at hun vil foreslå at styret velger å spre innstrammingstiltakene over to år.

Foretaksledelsen nøyet seg i går med å presentere hovedtallene for de enkelte divisjoner for de to alternativene.

Hvilke tiltak som skjuler seg bak disse tallene ville ledelsen overhodet ikke gi konkrete opplysninger om.

— Det er detaljer, svarte assisterende direktør Tore Nepstad på BTs spørsmål om innstrammingene betyr at avdelinger eller sengeposter ved Haukeland sykehus blir nedlagt.

Ledelsen bekrefter også at innstrammingstiltakene vil ramme pasientene, men ville ikke si noe om hvilke pasientgrupper som blir sendt bakover i sykehuskøene som følge av innstrammingene.

— Men alle akutt syke skal få hjelp som før. VI er lovpålagt å gi øyeblikkelig syke hjelp, sa assisterende direktør Nepstad.

Heller ikke kunne ledelsen si noe om hvor mange stillinger som skal holdes ledige så lenge sykehusdriften i Bergen gjennomgår den dramatiske slankekuren.

— Det har vi ikke tall på, var alt sykehusledelsen ville si.

Kverneland Bogsnes bekrefter også at Nordåstunet som er en av Helse Bergens institusjoner, blir nedlagt om styret velger å gjennomføre det mest dramatiske alternativet. Velger styret spareplan to, skal Nordåstunet fremdeles eksistere som institusjon.

Kan ikke redde Storken

Derimot synes det ikke som sykehusledelsen ser seg i stand til å redde Storken på Kvinneklinikken uansett hvilken spareplan styret lander på.

Men Kverneland Bogsnes bekrefter at foretaksledelsen arbeider for å opprettholde samme fødselstilbud som Kvinneklinikken kan gi i dag. Det innebærer etter det BT forstår at barselstuene på Storken vil bli stengt. Slik situasjonen er i dag, har foretaksledelsen beregnet at årets driftunderskudd på sykehusdriften i Bergen blir 265 millioner kroner.

Men Kverneland Bogsnes innrømmer at prognose ne er usikre. Resultatet kan svinge med inntil 30 millioner kroner begge veier, sier Kverneland Bogsnes.