• Vi er sinte og frustrerte. Vi har et styre og en ledelse som verken ser pasientene eller oss. I stedet er lykken et budsjett i balanse.

Siv Claussen, hovedtillitsvalgt blant sykepleierne på Nordåstunet, er frustrert på vegne av alle sine kolleger.

Onsdag fikk de ansatte beskjed av direktør for medisinsk divisjon i Helse Bergen, Svein Hindal, at rehabiliteringsinstitusjonen står i fare for å bli lagt ned som følge av innstrammingene og omorganiseringen som skal vedtas mandag.

Velger styret å gjennomføre hele sparepakken i år, vil Nordåstunet bli nedlagt fra 1.oktober.

70 personer vil miste sin arbeidsplass. 19 pasientplasser for rehabilitering vil forsvinne i Hordaland og seks beboere vet ikke lenger om de fremdeles får bo på det stedet som har vært deres hjem i mange år. Hva som skal skje med bygningene, er uklart. De ansatte vil bli tilbudt ledige stillinger andre steder i Helse Bergen. Men ingen er garantert ny jobb.

Vestlandets Sunnaas

De ansatte har fått opplyst at stengning vil gi en årlig sparegevinst på 18,5 millioner kroner. Nordåstunet har i dag et årlig driftsbudsjett på ca 22 millioner kroner.

For 20 år siden ble Nordåstunet bygget som et hjem for funksjonshemmede. I dag er det et rehabiliteringssenter for pasienter med skader i sentralnervesystemet. Pasienter med hjerneslag, hjerneblødning, traumatiske skader i hodet, trafikkskader, Parkinsons, MS og andre nevrologiske sykdommer blir trent opp ved institusjonen.

— På mange måter er vi et slags Vestlandets svar på Sunnaas Sykehus, sier Claussen.

Nordåstunet gir samme behandlingstilbud som rehabiliteringsavdelingen på Haukeland sykehus.

— Men avdelingen på sykehuset vil ikke få økt kapasitet som følge av avviklingen av Nordåstunet. En eventuell nedleggelse vil derfor bety en klar forringelse av behandlingstilbudet for denne pasientgruppen, hevder Claussen.

— Mange av våre pasienter har gjennomgått en akutt sykdom. De vil miste muligheten til å vende tilbake til arbeid og familie om dette behandlingstilbudet blir borte, sier Claussen.

Rasende

I dagligstuen møter BT Johan Kippenbroeck og Randi Kismul.

— Jeg er rasende. Det er mulig en frustrert sykehusdirektør kan tilfredsstille styrets behov for å bringe budsjettet i balanse ved å stenge institusjonen. Men samfunnsøkonomisk vil det bare medføre økte utgifter, sier Kippenbroeck, som har Parkinsons sykdom og er på Nordåstunet for andre gang. Han skryter uhemmet av behandlingen han og hans medpasienter får ved institusjonen.

— Jeg har i perioder vært sterk avhengig av medisiner. Oppholdene her har gitt meg et nytt liv, sier han.

Randi Kismul ble lammet fra halsen og ned da hun i vinter fikk betennelse i sentralnervesystemet etter en blodforgiftning. Da hun kom til Nordåstunet i vår, satt hun i rullestol. Nå går hun selv med hjelp av rullator og har håp om å bli helt frisk.

Hjelp til kronikere

I tillegg til de faste pasientene er det også mange lag og organisasjoner som benytter gymnastikksalen og svømmehallen på Nordåstunet til trening. Et av lagene er Fana handikapidrettslag.

— Våre medlemmer har hatt tilbud om trening på Nordåstunet i 20 år. Vi pleier å være en gjeng på 15-20 personer som møtes der oppe hver onsdag, sier lederen Thor Ove Vedaa. Han forteller at mange av lagets medlemmer er kronikere med leddgikt.

— Treningen hjelper til med å holde sykdommen i sjakk Jeg tror det blir vanskelig å finne et liknende tilbud om vi må flytte fra Nordåstunet, sier han.

Direktør i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes, bekrefter at tilbudet til pasienter som trenger rehabilitering blir svekket om Nordåstunet blir lagt ned. Helseforetaket må da forsøke å finne behandlingsplasser for disse ved institusjoner andre steder i landet.

Men hun sier at hun håper å unngå stengning. Hun presiserer at hennes mål er å styrke behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.

— Men økonomien kan tvinge oss til stengning, sier Kverneland Bogsnes.