JAN H. LANDROjan.landro@bt.no Men det har tatt tid, og sluttresultatet skyldes ingen offentlig medvirkning. Da dronning Sonja i går dro det rosa silketeppet til side og avduket idimonumentet med en yngling som ligger med (lese) boken foran seg, markerte det samtidig slutten på en lang, seig kamp. Bare private midler Monumentkomiteen med Reidar Storaas, Anders Kvam og Johan Fr. Kroepelien, har måttet stå på for mannen som ved sin "Læsebog for folkeskolen" så å si samlet nasjonen gjennom et dannelsesprosjekt uten sidestykke. De hadde håpet å kunne avduke monumentet til 150-årsdagen for Rolfsens fødsel i 1998, men det var et jubileum Norge glemte. Og minnesmerket som nå er reist over denne bergenserens enestående innsats, er virkeliggjort utelukkende ved private midler.Men biblioteksjef Trine Kolderup Flaten så til fulle forpliktelsen ved å huse monumentet, og lovet å holde Rolfsens liv og livsverk i ære og legge hans idealer til grunn for bibliotekets virke. Hovedpersonens etterkommere, som stilte mannsterkt og i flere generasjoner, uttrykte takk for det som nå har skjedd. Dronningen gratulerte Og dronningen selv?Jo, hun gratulerte Nils Aas med et nydelig arbeid. Og leseboken er hun "veldig glad i, det burde vi alle være," mente hun.Før avdukingen ble det arrangert et stilfullt festmøte i Logen, hvor ulike sider ved Nordahl Rolfsens livsverk ble trukket frem gjennom taler og kunstneriske innslag. Dr. philos. Egil Børre Johnsen, som arbeider med en biografi om mannen som "lærte Norge å lese", slo fast at det er ikke Nordahl Rolfsen som trenger oss, men vi som trenger ham. Derfor burde gårsdagens begivenhet ikke være et endemål, men en begynnelse. Valplass for norsk språkstrid Rolfsen var forfatter og skolemann, men det er lesebokredaktøren og — forfatteren som huskes. Og vel drev han nasjonsbygging, men han lot ikke patriotismen ta slik overhånd at han ikke også innførte litterære skatter utenfra i leseverket sitt. Lesebøkene ble også en valplass for norsk språkstrid, og derigjennom en viktig faktor i vår demokratiutvikling, fremholdt Johnsen.I to avdelinger ga koret Voci Nobili prøver på sanger fra Nordahl Rolfsens egen produksjon, og skuespilleren Frode Rasmussen slo seg ned på en grønnmalt, gammel skolepult og leste fra leseboken. Mest lykke gjorde han likevel da gjøgleren i ham slapp løs og fikk fremføre eventyret om høna som skulle til Dovrefjell for at verden ikke skulle forgå. Og utenfor opplevde norskamerikanske Erica (3) og Sara (5) Pane at dronningen aldeles utenom programmet tok imot en langstilket, rød rose fra hver av dem.