«Kan dere si; Jeg tilhører deg Enevald, jeg elsker deg, jeg vil sørge for deg, forsvare deg, jeg vil ære deg, være tro mot deg(...) Jeg vil ikke tale ondt om deg eller lytte til andre som gjør det (...). Kan du si dette? Hvis ikke dere kan, må dere forlate stillingene deres».

Hør pastorens tale!

Dette sa den britiske pastoren da han underviste ledere på Levende Ord i 2002. Bergens Tidende har fått tilgang til lydopptaket fra samlingen. Nå raser både menighetsmedlemmer og ansatte etter at Enevald Flåten uventet bestemte at Urquhart skal ta over pastoransvaret det neste halve året.

Benektet uttalelsene

Forsamlingen fikk vite om beslutningen på søndag. Da Colin Urquhart talte på det samme møtet, benektet han sine tidligere uttalelser: «..at jeg har sagt at vi ikke er her for å tjene Gud, men hovedpastoren. Det er en løgn fra helvetes avgrunn. Jeg har aldri sagt noe slikt. Jeg er trygg på at du kan gå tilbake til hver eneste kassett jeg er tatt opp på. Du vil aldri finne noe slikt», sier pastoren på lydopptaket fra søndagens møte.

På opptaket fra 2002 spør Urquhart menighetens ledere:

«Er dere her på grunn av jobben eller på grunn av mannen? Hvis dere svarer ingen av dem, men Gud — da har dere strøket i testen. Gud kan dere tjene alle steder. Men han har satt dere her fordi dere skal tjene mannen».

- Uakseptabelt

Urqhuarts holdning til lederskap har falt mange svært tungt for brystet fordi mye av uroen i Levende Ord nettopp har handlet om at Enevald Flåten har for mye makt.

Styreleder Leif Jacobsen i Levende Ord var ikke selv til stede i forsamlingen i helgen, men han er kjent med Urquharts uttalelser fra tidligere.

  • For meg er det helt uakseptabelt å ha en slik holdning til åndelig lederskap som han gir uttrykk for, sier han.

Mandag ble det kjent at store deler av lederskapet i menigheten vil trekke seg dersom briten trer inn som pastor i Levende Ord. Jacobsen fastholder likevel at han mener Urquhart vil være bra for forsamlingen.

— Jeg er positiv til at han tar pastoransvar. Store deler av det han sa på søndagens møte var helt ukomplisert, sier styrelederen.

— Har du forståelse for at noen reagerer på at beslutningen om å hente inn Colin Urquhart ble tatt så plutselig?

— Ja, det har jeg. Særlig fordi menigheten er i en svært dramatisk situasjon. Når vi ser reaksjonene som er kommet i ettertid, er jeg med på at situasjonen rundt dette kunne vært håndtert annerledes, sier Leif Jacobsen.

Hør pastorens tale!

Tor Høvik