Ein kveld i adventstida i fjor var den russisk-estiske mannen og hans kollega aleine på eit felleskjøkken på Fedje. Begge jobba på eit fiskemottak.

Mannen hadde planlagt å drepe i lengre tid, for han var sikker på at andre var ute etter å drepe han.

33-åringen tok fram ein kniv, gjekk bak ryggen til kollegaen, og stakk han i bakhovudet og kinnet.

Sterkt blødande klarde den 59 år gamle kollegaen å rømme inn på eit naborom.

No er 33-åringen dømd til tvunge psykisk helsevern av Nordhordland tingrett.

Retten seier at dei ikkje er i tvil om formålet: 33-åringen planla å drepe. Han slipte kniven til formålet og tenkte gjennom kor han skulle stikke for å vere sikker på å drepe.

— Estisk, kriminell organisasjon

Mannen forklarte fleire av kollegaene på fiskemottaket der han jobba, tilhøyrde ein estisk, kriminell organisasjon. 59-åringen var ein hovudmann i denne organisasjonen. 33-åringen meinte seg forgifta av dei andre, både via mat og med å strø gift på kleda hans.

«Handlinga skjedde utan noko førevarsel og utan nokon reell grunn», skriv dommar Klaus Skjeldal.

33-åringen blei akkurat ikkje drapsmann ved eit slumpetreff: Kniven trefte ikkje der han sikta.

«Noen få centimeter lenger fremme ville pulsåren til hodet blitt kuttet med liten sannsynlighet for at han hadde overlevd», skriv legen til tingretten. Angrepet skjedde i rundt klokka 20.30, 6. desember i fjor.

- Forstår ikkje at han er sjuk

To rettspsykiatrisk sakkunnige konkluderte med at 33-åringen lei av paranoid schizofreni, og at han var psykotisk både kvelden for drapsforsøket og under observasjon.

Vurderinga deira er at han har hallusinasjonar og førestellingar som er «urealistiske».

Sjølv meiner den russisk-estiske mannen at han ikkje er sjuk. «Tiltalte har ei alvorleg psykisk liding som han ikkje... oppfattar at han har eller er villig til å ta behandling og medisinering for», seier dommen.

Sette seg momentant på flyet

33-åringen er også dømd til å betale erstatning til det 59 år gamle offeret, ein mann frå Estland.

— Han har snakka om at det var ei opprivande hending for han, seier Ivar Abrahamsen, 59-åringens bistandsadvokat.

Offeret følgde heile rettssaka. Same ettermiddag som saka var ferdig, sette han seg på flyet til Tallinn, Estlands hovudstad.

— Det er der han har familie og høyrer heime, seier Abrahamsen.

59-åringen har søkt om erstatning frå Kontoret for voldsoffererstatning. Opphavleg la bistandsadvokaten ned påstand om 150.000 kroner i oppreising. Retten seier at 50.000 er nok, på grunn av mannens psykotiske tilstand, vrangførestellingar og ein avgrensa økonomi.

Lite overraska forsvarar

Kaj Wigum er 33-åringens forsvarar.

— Utfallet er ikkje overraskande. Det må ein kunne seie, seier Wigum.

Dommen var i går ikkje forkynt for 33-åringen. Wigum seier det er for tidleg å vite om det blir anke.

— Men om det blir, er det naturleg å anke både bevis- og erstatningsspørsmålet, seier han.

ARBEIDSKNIV: 33-åringen stakk sin kollega på eit fiskemottak på Fedje i desember i fjor. Arbeidskniven, med 15 centimeter langt blad, ramma ein 59 år gammal mann i nakken og bakhovudet.
POLITIET