Bolaks på Lyngnes i Fusa opplyste i helgen til Fiskeridirektoratet om en rift i en not på 60 cm ganger 20 centimer. Merden inneholder laks på cirka 800 gram. Det er usikkert hvor mye laks som har rømt.

I tillegg mener Fiskeridirektoratet at det har rømt laks fra enda et oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden som ennå ikke er identifisert. Årsaken er at det er fanget oppdrettslaks på rundt seks kilo i fjorden. Denne laksen er ikke meldt savnet av noen.

Fredag meldte Blom Fiskeoppdrett AS at de hadde funnet flere hull i to nøter på Otterholmen i Radøy kommune. Deter laks på mellom 400-600 gram i begge merdene. I merd 1 er det hull på30x30 centimeter. I merd 4 er det hull på omtrent 40x40 centimeter.

Oppdrettsselskapet opplyser at fisken nylig er medisinert. Det er ikke klart hvor mye laks som har rømt.

Fra før av har Fiskeridirektoratet fått melding fra fem oppdrettsanlegg om rømming etter stormen Nina. I tillegg meldte Marin Harvest om en rømming tidlig i januar i Høysteinen i Hardangerfjorden.