Nå er det Rasmus Meyers Alle som skal graves opp.

Etter det bt.no forstår, skal 20 – 30 meter av gaten graves opp. Arbeiderne skal jobbe to skift fra klokken 07.00 om morgenen til klokken 22.00 om kvelden.

Det skal ligge et 30 cm betongdekke under asfalten, så her må det nok en del pikking til for å få vekk betongen.

Kloakk og fjernvarme

— Hvorfor graver dere i Rasmus Meyers Alle nå?

-Under gravearbeidene i Nygårdsgaten og Håkonsgaten har vi separert overvann og kloakk. Dette skal føres ned i Christies gate og krysse på skrå over Lars Hillesgate. Videre skal det inn i eksisterende ledningsnett i Rasmus Meyers, forteller senioringeniør Arne Jensen i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune til bt.no.

Skal grave opp Christies gate og

Strekket fra Nygårdsgaten nedover Christies gate til hjørnet ved Rica hotell skal også graves opp. Her skal en betongledning med 1000 millimeter i diameter legges ned.

-Vi starter snart med gravearbeidet i Christies gate, da må bussrutene legges om og kjøre om Nygårdstangen. Trolig skjer denne omleggingen fra 22. mai. Vi skal være ferdig i krysset ved Nygårdsgaten til 14 juni, men det skal gjøres arbeid etter oss. Kollektivtrafikken kan derfor ikke kjøre her før 14 august, forklarer Jensen.

-Hvorfor ikke en gate av gangen?

— Halve Vaskerelven er gravd opp, men det er ofte ingen aktivitet der. Mange lurer på hvorfor dere ikke kan sette inn full styrke og gjøre ferdig en gate av gangen?

-Det skulle vi gjerne ha gjort. Hadde det bare vært opp til oss så hadde vi durt på og gjort unna en gate av gangen. Det at vi må gjøre det på denne måten har med trafikkavviklingen i sentrum å gjøre, alt må samordnes med Veikontoret. Gjennomgangstrafikken skal avvikles gjennom sentrum, mens vi graver, sier Jensen.

Over ferien begynner gravearbeidet i Bjørnsons gate. Da kan det bli mer moro.

I dag startet gravearbeidene i Rasmus Meyers Alle.
PÅL ENGESÆTER
PÅL ENGESÆTER