Totalt stiller 15 lister til valg i Bergen. Ni av dem ble valgt inn i bystyret i 2003. Her presenterer vi de seks andre, som enten er nye for året eller fikk mellom 100 og 201 stemmer i 2003. Hovedsakene er enten valgt ut av partiene selv, eller basert på partiprogrammene deres.

Demokratene

Stiftet 2002. Representert i åtte kommunestyrer og ett fylkesting i Norge.

Antall stemmer i Bergen 2003: 147 . En representant i bystyret (Kenneth Rasmussen meldte overgang fra Frp)

Kandidatene: 1. Kenneth Rasmussen (1969)

2. Jan Ove Fromreide (1966)

3. Arvid Blommedal (1959)

Sakene: n Øke minstepensjonen og bedre eldreomsorgen

n Streng innvandringspolitikk «for at det aldri skal bli et islamistisk flertall i Norge»

n Nei til alle bomringer. Gratis busser i Bergen

Kristent samlingsparti

Stiftet 1998. Har én folkevalgt i Norge, i Kautokeino. Antall stemmer i Bergen 2003: 128

Kandidatene: 1. Odd Magne Havneraas (1960)

2. Nils Grimen (1948)

3. Bjarne Kydland (1936)

Sakene: n Vil bidra til å styrke kristen tro og kultur. «Kun Guds velsignelse kan gi Norge en positiv fremtid»

n Arbeide for tiltak som kan beskytte kjernefamiliene

n Avvikle den statlige u-hjelpen og føre en restriktiv innvandrings— og flyktningpolitikk

Kystpartiet

Stiftet 1999 av Steinar Bastesen. Har 47 representanter i kommunestyrer, flest i Nord-Norge, og er representert i de fire nordligste fylkestingene. Antall stemmer i Bergen i 2003: 201

Kandidatene: 1. Harald Kremner (1942)

2. Inger M Meyer-Lemicka (1942)

3. Jan I. Laumann Pettersen (1953)

Sakene: n Kjøkken tilbake på sykehjemmene

n Fjerne alle bomstasjoner

n Nei til Bybanen

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Stiftet 1988. Har syv representanter i kommunestyrer i Norge. Stilte ikke i kommunevalget 2003 i Bergen, men fikk 902 stemmer i fylkestingsvalget.

Kandidatene: 1. Sondre Båtstrand (1983)

2. Aslaug Moi Frøysnes (1970)

3. Tom Charles Johnsen (1976)

Sakene: n Innføre rushtidsavgift og gratis buss i rushtiden

n Kommunen bør opprette eget hus for hjemløse dyr

n Flere og rimeligere utleieboliger, bl.a. ved å regulere leieprisene

Norges Kommunistiske Parti (NKP)

Stiftet 1923. Har tre representanter i norske kommunestyrer - to i Hedmark og en i Finnmark. Antall stemmer i Bergen 2003: 149

Kandidatene: 1. Alexander Zalewski (1979)

2. Britt Ellertsen (1954)

3. Per Lothar Lindtner (1947)

Sakene: n Stanse privatiseringen av skoleverket

n Boliger for alle. Meglertyranniet må erstattes av sosial boligbygging. Husleieregulering må gjeninnføres

n Satsing på kollektivtransport. Gratis busser, lyntog og bybane

Sentrumsalliansen

Stiftet 2007 i Bergen, blant annet av utbrytere fra Ap. Kandidatene er ikke rangert, men disse fremstår som toppene.

Kandidatene: 1. Merete Andreassen (1963)

2. Jarl B. Høva (1959)

3. Salar Salih (1962)

Sakene: n Helsesøstre og vaktmestre tilbake på skolene

n Innvandrerbarn må gå i barnehage for å bli integrert

n Styrke bemanningen i eldreomsorgen