— De ble fanget for et halvt år siden, men de er allerede ganske tamme. For i løpet av dette halve året er de trent opp til å dykke på kommando og dykke med instrumenter. Og de er vant til å bli tatt blodprøver av, forteller biologen Kees.

EU-regi

De tre skarvene er nemlig en del av et forskningsprosjekt i EU-regi. Skarven er fiskespiser, og prosjektet tar for seg hvilken virkning fiske av tobis har i den nordlige delen av Nordsjøen. Det er allerede registrert en dramatisk reduksjon i antallet sjøfugl - lomvi, lundefugl og skarv som lever på marginer. Derfor er prosjektet også ledd i en forståelse av hvordan ting henger økologisk sammen.

Skarvene holdes vanligvis i et område ved kysten utenfor Trondheim. Men forholdene der er ikke de beste - bekymringen var om de ville overleve vinteren. Dermed ble Akvariet kontaktet og spurt om de kunne huse tre skarver i seks måneder.

Måtte dyttes ut

På Nordnes har fuglene fått gode forhold med egen landgang ut i sjøen som er bedre for dem enn sjøen de kom fra - der fikk de ikke utviklet skikkelig fettlag. Likevel måtte de dyttes ut i sjøen da de kom mandag - og så reddes fra tre kveiter som trodde de fikk en ekstra lekkerbisken. Kveitene ble flyttet. Nå piler skarvene trygt og hjemmevant gjennom vannet og strekker sine elegante kropper på bryggekanten. Blir de sultne, er det alltid sild å få.

NEI TAKK: Kees Oscar Ekeli lokker med sild, men de tre vintergjestene er ikke sultne akkurat nå, takk.
Foto: Tor Høvik