Bildet på julekortet fra Odda kommune er tatt av fotograf Harald Hognerud og viser arbeiderboliger i Folgefonngata i Odda sentrum. I bakgrunnen ser man Tokheimsnuten.

Bildet er satt sammen av flere hundre oddinger i alle aldersgrupper og er behandlet i programmet Andrea Mosaic. Dataprogrammet har plukket ut smilene som best passer sammen med bildet fra Folgefonngata.

Totalt består forsiden av rundt 2000 smil.

Folgefonngata er den andre gaten som ble ferdig i tråd med byplanen fra 1907 og går fra Kremarveien til den stopper ved Opheimsgata. Trehusene er blant de eldste i Odda.

Det originale julekortet fra Odda kommune inneholder blant annet en julehilsen fra ordfører i Odda kommune, Gard Folkvord.