— Vi er nødt til å gjøre drastiske kutt nå for å unngå budsjettoverskridelser i kommende år, sier Kvinnsland.

Direktøren sier det er umulig å unngå at pasientene blir rammet.

— Men vi vil så langt som mulig skjerme pasienter som har rett på nødvendig helsehjelp. Det betyr blant annet at kreftbehandling, og operasjonsvirksomheten blir skjermet. Men for mindre alvorlige lidelser kan ventetiden bli noe lenger enn i dag. Det er dessverre uunngåelig, sier han.

Kvinnsland vil ikke kommentere noen av innstramningsforslagene nå. Men han understreker at avdelingene fremdeles jobber med å finne tiltak som blir så skånsomme som mulig for pasientene.

Sykehusledelsens endelige forslag til budsjett oversendes styret over helgen. Styret skal vedta budsjettet 17. januar.