Om kvelden søndag 30. juni omkom Steinar Angelskår fra Leknes i Lindås kommune på jobb.

Ingen vitner så ulykken ved Oster Pukk & Sand på Eikefet.

— Vi ser svært alvorlig på denne ulykken. I den grad det er mulig må vi sikre at det ikke skjer igjen, sier tilsynsleder Marita Scott hos Arbeidstilsynet.

Styreformann Knut Moe skriver i en uttalelse til BT at også ledelsen i Oster Pukk & Sand ser svært alvorlig på den tragiske ulykken.

— Fra bedriften vil vi selvsagt rette oss etter de pålegg som eventuelt måtte komme fra Arbeidstilsynet. Det er viktig å presisere at vialltid harhatt fokus på sikkerheten til de ansatte, men viskjerper nåsikkerheten ytterligere, skriver Moe.

Les også:

Skulle rengjøre maskin

Dagen etter ulykken hadde Arbeidstilsynet tilsyn hos bedriften. I tilsynsrapporten har de forsøkt å rekonstruere hendelsesforløpet.

De mener Angelskår kan ha omkommet da han skulle vaske vekk avleiringer under et transportbånd som gikk paralellt med det der han ble funnet omkommet.

26-åringen var ansatt som reparatør, og arbeidsoppgavene var blant annet smøring, vedlikehold og rengjøring av maskiner.

«I sitt forsøk på å føre en vannslange over innerste transportbånd «transportør 51» har han klatret opp på kanten av den glatte maskinen, mistet balansen og falt ned på det kjørende båndet», skriver de i tilsynsrapporten.

Politiet har opplyst at den omkomne var utstyrt med en radio da han ble funnet. Kvelden han omkom var det fire på jobb.

Ledning til nødstopp kuttet

Transportbåndet der Angelskår ble funnet død, ble levert med nødstopp da det var nytt i 1974. Under tilsynet avdekket Arbeidstilsynet at denne ikke fungerte.

Virksomhetens tiltaksplan er utarbeidet på et mangelfullt grunnlag og avspeiler ikke det reelle risikobildet.

Arbeidstilsynets rapport

Ledningen var brutt ca. 30 centimeter fra bryteren.

— Det er vanskelig å si om ulykken kunne vært unngått om dersom nødstoppbryteren hadde fungert, siden vi ikke vet nøyaktig hvordan ulykken skjedde. Men vi kan i alle fall konkludere med at ulykken kunne vært unngått dersom transportbåndet ikke var i gang, sier tilsynsleder Scott i Arbeidstilsynet.

Nødstoppbryteren skal ikke ha fungert på fem år. Siden transportbåndet ble levert med nødstopp, er det ingen tvil om at denne skulle fungere, ifølge Scott.

- Avspeiler ikke virkeligheten

I beskrivelsen av risikobegrensede tiltak ved bedriften, er ikke arbeid på og ved transportbånd omfattet.

— Virksomhetens tiltaksplan er utarbeidet på et mangelfullt grunnlag og avspeiler ikke det reelle risikobildet i virksomheten, står det i tilsynsrapporten.

Under tilsynet opplyste virksomheten at renhold under transportbåndene rutinemessig ble utført mens båndene kjørte.

— I om med at transportbåndene er en del av produksjonsanlegget, burde det vært omtalt. Det er kraftige maskiner som er i gang hele tiden, og utgjør en betydelig risiko, sier Scott.

150.000 i bot

Tidligere i år fikk Oster Pukk & Sand en foretaksbot på 150.000 kroner, etter at en 19 år gammel mann ramlet i sjøen fra et transportbånd. Hendelsen skjedde 11. september 2010. Mannen var bevisstløs etter fallet, på mellom fem og seks meter.

19-åringen ble fløyet til Haukeland med luftambulanse, med alvorlige skader.

Arbeidstilsynet har vært involvert ytterligere to ganger ved bedriften de siste fem årene, i forbindelse med mindre hendelser.

— Når man ser at en bedrift har mange ulykker, gir det oss et bilde av i hvor stor grad de er i stand til å jobbe forebyggende. Det må tas på alvor når vi ser at en bedrift har gjentakende ulykker, sier tilsynsleder Scott.

Flere avhør gjenstår

Hun understreker at påleggene som er varslet etter tilsynet, er nettopp varslede pålegg.

— Virksomhetene kan ha en annen oppfatning, og har mulighet til å gi tilbakemelding på de pålegg som varsles. Basert på denne tilbakemeldingen vil vi vurdere om påleggene effektueres, sier hun.Politiets etterforskning i saken er fortsatt ikke avsluttet. Konstituert lensmann Kjell-Idar Vangberg i Nordhordland politidistrikt sier de fortsatt har flere som skal avhøres.

— Noen skal også avhøres på nytt, sier han.

Obduksjonsrapport klar

Politiet har mottatt obduksjonsrapporten.

— Det er konkludert med at det var ulykken som forårsaket dødsfallet, sier Vangberg.

Det er flere mulige utfall av saken.

— Den kan henlegges for intet straffbart forhold, personer i ledelsen i bedriften kan ilegges bot, eller bedriften kan få en foretaksbot for manglende rutiner.

Vangberg kan ikke si noe om når de regner med at etterforskningen er ferdig.

BT har prøvd å kontakte foreldrene til den omkomne 26-åringen via politiet. De ønsker ikke å snakke med pressen.

FIKK BOT: Oster Pukk & Sand på Eikefet i Lindås kommune har vært i kontakt med Arbeidstilsynet fire ganger de siste fem årene. ARKIVFOTO: TOR HØVIK