Da hadde trafikksentralen på Fedje for lengst sett hva som var i ferd med å skje. Minst to ganger formante trafikkbetjentene kapteinen på M/S «Server» om å holde en ren vestlig kurs.

VIDEO: BTV fra Herdla | Kystdistriktsjefen | Helikopterbilder | Ryddingen

— Det gjør jeg, forsikret kapteinen utvetydig, selv om skipet påviselig drev bort fra kursen som losen ga mot åpent hav, før losen gikk fra borde.

Varslet for sent?

Avdriften førte til at «Server» gikk på land. Om bord må de ha vært oppmerksom på faren for å grunnstøte. Spørsmålet er hvor lenge de skjønte det.

— I vår etterforskning står det sentralt å finne ut om kapteinen burde ha sett faren tidligere, og bedt om hjelp før, sier lensmann Einar Vatne ved Lindås og Meland lensmannskontor.

Mistet farten

De femten siste minuttene av MS «Server»s seilas fredag kveld skjedde det som kan forklare forliset:

1810: Fartøyets fart er syv knop.

1815: Farten er nede i tre knop. Trafikksentralen ser at skipet avviker fra normal anbefalt seilingsled.

1817: Trafikksentralen er i kontakt med skipet, og ber det holde vestlig kurs. Kapteinen bekrefter at han gjør det.

1820: Farten er nå nede i to knop. Trafikksentralen sier: «Rett opp. Hold vestlig kurs». Kapteinen bekrefter igjen at han gjør det.

1825: M/S «Server» treffer land.

Hjelpeløse vitner

På radaren var de ansatte ved trafikksentralen hjelpeløse vitner til at skipet drev på land. Da de var sikre på at det ville skje, tilkalte de hjelp fra taubåter.

— Vi har ikke klart for oss hvorfor skipets fart gikk ned, sier lensmann Vatne.

Kaptein Andreas Dimarakis rapporterte aldri om noe unormalt med motoren. På en pressekonferanse i går ettermiddag avviste kapteinen at det skyldtes motorstans.

— Vi opplevde redusert motorkraft på grunn av svært kraftige bølger og regn, leste Dimarakis opp fra en ferdigskrevet pressemelding.

Kapteinen hevder at han meldte fra bare fire-fem minutter etter at «Server» fikk problemer. Det stemmer ikke med opplysningene politiet foreløpig sitter med.

Ser det an

— Det er et velkjent fenomen i skipsfarten at mange kapteiner ser an utviklingen før de ber om hjelp. Det er mange elementer som spiller inn, ikke minst bergelønn. Det koster å få reddet et skip, sier lensmann Einar Vatne, og presiserer at han sier dette på generelt grunnlag.

— Vi har foreløpig ingen holdepunkter for å tro at det har skjedd noe straffbart i denne saken, men ser selvsagt på om kapteinen kunne handlet annerledes.

Siden alt gikk veldig fort, er det ikke sikkert at en raskere reaksjon fra kaptein Dimarakis ville ha avverget katastrofen. Nærmeste taubåt var på stedet tjue minutter etter den ble tilkalt. Den hadde hjulpet «Server» fra kai i Årdalstangen, og fulgt den ut Sognefjorden. Fartøyene skilte lag nord for Fedje, en drøy time før forliset.

Alarm i maskinrommet

Politiet er kjent med losens opplysninger om at det gikk en alarm i maskinrommet ca. halvannen time før forliset.

— Vi undersøker selvsagt om den hendelsen har hatt noe å si, sier Vatne.

Losen så at kapteinen og maskinsjefen snakket sammen om alarmen, men oppfattet ikke hva de sa.

— Losen vurderte ikke alarmen som unormal, og snakket ikke med mannskapet om den, sier kystdistriktssjef John Erik Hagen.

Sjøforklaringen blir holdt i Bergen i morgen eller tirsdag.

HAVARISTEN: Slik så halve Server ut i går formiddag.