Fire år etter nødlandingen er Havarikommisjonen nå klar med sin rapport.

Den konkluderer med at piloten gjorde alt riktig da en varsellampe begynte å lyse og han ble tvunget til å lande ved Sandfloegga på Hardangervidda 27. september 2007. Helikopteret var av typen Robinson R22 Beta, og hadde to personer om bord.

Lampen tennes når clutchen regulerer drivreimene som overfører kraft fra motoren til rotorakselen. At lampen lyser noen få sekunder, er normalt. Men kort tid etter at helikopteret hadde passert Folgefonna, lyste lampen i over 12 sekunder sammenhengende.

«I verste fall kan det bety at en feil får clutchen til å slakke drivreimene helt — slik at kraftoverføringen til rotorsystemet forsvinner. I slike tilfeller vil autorotasjon være den eneste muligheten for å hindre at helikopteret går ukontrollert i bakken", heter det i Havarikommisjonens rapport.

Da piloten prøvde å lande, 1700 meter over havet, oppdaget han at underlaget var for ujevnt. Han prøvde å snu maskinen for å finne et nytt landingssted, og traff bakken med en av meiene. Helikopteret fortsatte 15-20 meter før det traff bakken med halen.

Ingen av de to om bord ble skadet, og etter tre timer ble de hentet av et annet helikopter.

Maskinen ble grundig undersøkt etter ulykken, og det ble ikke funnet noen feil som kan forklare hvorfor varsellampen ble stående på. Kommisjonen konkluderer med at årsaken trolig var en sporadisk feil i ledninger, sensorer eller brytere, eller i clutchens styrings- eller varslingssystem. Kommisjonen mener det var riktig av piloten å lande umiddelbart, og påpeker at han hadde kort tid og få valgmuligheter da han skulle sette maskinen på bakken.