— Vi har nok i mange år bygget for få sykehjemsplasser i Askøy, medgir ordfører Kari Manger (Ap).

Krise i eldreomsorgen

Ramsøy helt vest i Askøy gir i hvert fall en idyllisk ramme rundt de 11 nødplassene. Velstelte hus ligger i klynge på den vesle øyen, som for få år siden ble landfast.

I nedlagte Ramsøy skole drives det barnehage i ene enden. Resten av bygget skal altså bygges om til midlertidig sykehjem, har formannskapet bestemt. I beste fall kan plassene stå klare i januar 2007.

Bakgrunnen er krisen i eldreomsorgen. For øyeblikket står 46 eldre på venteliste til sykehjemsplass i Askøy. Dette er mennesker som faktisk er godkjent for plass, men som det ikke finnes tilbud til.

Ordfører Kari Manger mener at trang kommuneøkonomi er den viktigste grunnen til manglende utbygging de senere år.

Men hun skynder seg å påpeke at hele 72 plasser er under bygging. Pluss at formannskapet nettopp har vedtatt å bygge en ekstra etasje på det nye sykehjemmet på Kleppestø. Ekstra-etasjen blir stående som råbygg inntil kommunen får råd til å innrede og drive ytterligere 20 plasser.

Også Herdla fort?

Opposisjonspartiet Frp vil ha flere nødplasser i drift og har foreslått at også mannskapsbrakker på Herdla fort og den gamle ungdomsskolen i Florvåg blir gjort om til sykehjem.

Pleie- og omsorgssjef Margun Haugen har sjekket Herdla og Florvåg og vender tommelen ned for begge alternativene.

— På Herdla blir det for kostbart å gjøre bygget brannsikkert. I Florvåg ligger skolebygget for nær en trafikkert vei. Dessuten er bygningen så gammel at mye må gjøres, sier hun.

— Askøy har færre eldre over 80 år enn gjennomsnittet i Hordaland. Sykehjemsdekningen er samtidig hårfint bedre enn snittet. Hvorfor har dere da så mange på venteliste?

— Askøy har stor tilflytting. De som kommer hit, har ofte med seg pleietrengende foreldre eller syke ektefeller. Det gir et voldsomt press.

Fylkeslegen bekymret

I tillegg praktiserer helseforetaket en tøff utskrivingspolitikk. Pasientene blir utskrevet før de er ferdigbehandlet, og det forventes at kommunen overtar. Trusselen om dagbøter på 1600 kroner er helt reell, sier hun og legger til:

— Selv om vi har sykehjemsdekning på linje med gjennomsnittet, har vi for få plasser i forhold til departementets anbefaling. Rådet derfra er 25 plasser pr. 100 innbyggere over 80 år. Vi bygger for å nå det.

Flere kommuner enn Askøy er langt unna det målet. Fylkeslegen i Hordaland mener kommunene generelt har for få sykehjemsplasser og for mange ufaglærte i eldreomsorgen.

På Askøy blir nødhjemmet på Ramsøy stående som en buffer mot nye eksplosjoner på ventelistene.