I fleire månader har delfinen som held til på Sotra vore plaga med eit fiskesnøre som er surra rundt kroppen hans. BT har tidlegare omtalt korleis gullflanke-delfinen, som er ein lokalkjendis for sotrabuane, har eit snøre som borar seg inn i huda hans.

No skal delfinen få hjelp. Det vil seie, om han berre lar seg fange.

— Dukkar han opp i morgon vil eg seie at sjansen er om lag 50-50 for at me får tak i han, seier Kees Ekeli, direktør for Akvariet.

Ekeli søv i natt i ein båt i båthavna på Sotra, for å vere i nærleiken om delfinen skulle dukke opp.

Har laga felle

Førre veke skreiv BT at Akvariet og Mattilsynet har slått seg saman for å finne ein plan for å fange delfinen i ei felle. No er ei klare til å setje planen ut i live, ved hjelp av to nøter som er tjue meter djupe og 60 meter lange.

— Desse to skal me setje halvvegs saman, og forhåpentlegvis vil ikkje delfinen merke fella og symje inn. Så må me få stengt fella, og minska den, slik at me til slutt får fatt i delfinen, seier Ekeli.

Klarar dei det, skal delfinen løftast på land og endeleg bli frigjort frå snøret.

— Dersom han treng det har me veterinærar med oss som kan gi han medisinar, seier Ekeli.

Han såg sist delfinen i føremiddag, og håpar han dukkar opp igjen i morgon slik at planen kan setjast i verk. Det var NRK Hordaland som først omtalte redningsplanen.

Får berre eitt forsøk

I tillegg til Akvariet og Mattilsynet skal Sotra og Øygarden jeger- og fiskeforeining, dykkarar og frivillige frå båthamna hjelpe til. I alt reknar Ekeli med dei blir tjue menneske som bidreg i aksjonen. Det trengst, fortel Akvariet-direktøren.

— Delfinar er veldig sterke, raske og smarte. Det heile skal skje kjapt, og nota er svært tung. I tillegg må me ha dykkarar tilgjengeleg om delfinen set seg fast under vatn, seier Ekeli.

Dersom dei mislukkast, veit han ikkje kva dei skal gjere for å redde delfinen.

— Eg trur berre me får eitt forsøk, og det er ein del ting som skal klaffe. Me har ingen plan b, og å skremme han inn i eit garn har me veldig lite lyst til, sier Ekeli.

Delfinen er plaga

Ekeli seier delfinen førebels er i god fysisk form, men er klar på at snøret må fjernast.

— Å ha noko på seg som gneg seg inn i huda er ekstremt irriterande. Så han vert plaga, og vil slite på lang sikt, seier Ekeli.

— På eit tidspunkt vil han bli fysisk svekt, og det er ikkje kjekt.