Avfallet skal vere slam og mud. Etter planen skulle det blitt henta allereie for ein månad sidan, men kulde har forseinka planen.

Fredag skal tankanlegget bli inspisert av Klima— og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT), ifølgje ei pressemelding frå Alexela Sløvåg.

Pumpa på båt

Alexela kjøpte og overtok tankanlegget tre månadar etter eksplosjonen ved Vest Tank. 24. mai 2007 gjekk to tankar ved anlegget i lufta.

Sidan den gong har arbeidet med å rydde opp og bygge om tankanlegget pågått.

994 dagar etter er siste avfallet pumpa over på båten «Ruth Theresa». Dei rundt 5000 kubikkmetrane med avfall skal bli behandla ved firmaet Ölrecycling i Bremerhaven, Tyskland.

— Arbeidet med å fjerne avfall frå verksemda til Vest Tank har vore mykje vanskelegare enn vi trudde på førehand, skriv administrerende direktør i Alexela Sløvåg, Håkon Ivarson i pressemeldinga.

Nye løyver

Også problem med at avfallet har sett seg i botnen av tankane har gjort at tømminga har tatt lenger tid, ifølgje han.

Etter eksplosjonen blei løyvene til Vest Tank trekt tilbake. Alexela Sløvåg har sidan i fjor hatt inne søknad om å få omgjort det tidlegare avfallsanlegget til eit lagringsanlegg for bensin og andre oljeprodukt.

Eksplosjonen i Sløvåg førte særleg sommaren 2007 til helseplagar for fleire hundre innbyggjarar i nærområda. Lukt frå eksplosjonsavfallet gjorde at mange blei kvalme, fekk hovudpine eller mista smakssansar.

Les bt.nos sak dagen det smalt i Sløvåg her.